Komentár k indexu priemyselnej produkcie za december: V roku 2014 rástol priemysel najpomalšie od krízy

| 10.02.2015

Záver roka vyznel pre slovenský priemysel nepriaznivo. V novembri sa vývoj v priemysle po dvoch rokoch prehupol do mínusu (-3,3 % r/r). Očakávané výraznejšie zrýchlenie rastu v decembri nás obišlo a kým v susedných krajinách sa rast v priemysle pohyboval na úrovniach okolo 7-8 % u nás sme zaznamenali len slabých 0,6 %. Z tohto pohľadu sme viac kopírovali vývoj v Nemecku. Za celý rok vzrástla produkcia nášho priemyslu o 3,4 %, čo je najmenej od krízobr1.JPGového roka 2009.

K spomaleniu rastu priemyselnej produkcie prišlo najmä v druhej polovici minulého roka. Príčinou sú jednak externé faktory ako rusko- ukrajinská kríza a z toho vyplývajúca neistota na trhoch, ale aj interné faktory. Medzi nepatrí napríklad aj príprava niektorých automobiliek na nové modely, čo ku koncu roka mierne znížilo výrobu v porovnaní s predošlým rokom. Rast odvetvia výroby dopravných prostriedkov dosiahol za rok 2014 zhruba 3 %. Spomalenie rastu tohto odvetvia znamenalo aj to, že jeho príspevok k rastu priemyslu bol iba tretí najvyšší. Najväčším ťahúňom priemyslu bola v minulom roku výroba kovov.

Vývoj, ktorý sme v posledných mesiacoch minulého roka mohli v priemysle sledovať bude mať nepriaznivý dopad aj na rast HDP v poslednom kvartáli 2014. Predpokladáme, že dynamika jeho rastu bude v porovnaní s 3. kv. nižšia. Naša silná orientácia na automobilový priemysel a vysoká závislosť celého priemyslu od výsledku jedného odvetvia sa koncom minulého roka ukázala vo svojom horšom svetle. Posledné predstihové indikátory poukazujú na zlepšovanie situácie v európskom priemyselnom sektore. Aj z tohto dôvodu neočakávame v tomto roku ďalšie zhoršovanie a náš odhad rastu priemyslu za rok 2015 sa pohybuje na úrovniach podobných roku 2014.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-december-roku-2014-rastol-priemysel-najpomalsie-od-krizy/