Komentár k indexu priemyselnej produkcie za február: Priemysel potiahlo netradičné odvetvie

| 10.04.2015

Priemyselná produkcia mierne zrýchlila svoj rast. Štatistický úrad SR zverejnil februárové výsledky, podľa ktorých rástol priemysel o 3,2 % medziročne. Takýto výsledok je takmer zhodný s priemerný rastom produkcie za posledných 12 mesiacov. Z tohto pohľadu si priemysel drží svoje mierne, ale relatívne stabilné tempo rastu. Prekvapivejší je výsledok medzimesačného rastu po očistení o sezónne vplyvy o 0,5 %.

Ďalším prekvapením je hlavný zdroj rastu priemyslu. Netradične vysoký rast, viac ako 22 % medziročne, zaznamenalo necyklické odvetvie výroby potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Výnimočnosť takéhoto rastu podporuje aj fakt, že naposledy sme podobné a vyššie číslo videli ešte v roku 2001. Na druhej strane treba povedať, že samotná úroveň produkcie v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov nie je až tak výnimočná. Do značnej miery je tento silný rast výsledkom tradične najnižšej úrovne produkcie tohto odvetvia vo februári. Tento rok však bol výnimkou a výroba potravín, nápojov a tabakových výrobkov tvorilo takmer tretinu februárového rastu priemyselnej produkcie. Pokračovanie podobných čísiel v nasledujúcich mesiacoch neočakávame. Ďalším pozitívom je aj mierny plus (1,2 % r/r) vo výrobe dopravných prostriedkov, ktoré má za sebou 6 mesiacov poklesu.

Zvýšenie dynamiky rastu je plne v súlade s vývojom v okolitých krajinách. Náš rast je však na pomyselnom poslednom mieste, keď rasty Česka, Poľska a Maďarska sa pohybovali okolo 5-tich percent. Trend zvyšovania rastu produkcie je s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom lepšieho sentimentu v Európe. Ten pramení jednak z podpory ECB, slabého eura ale aj nízkej ceny ropy. Uvedené faktory majú priaznivý vplyv na domáci sektor a spotrebu. Tieto vplyvy budú pretrvávať aj v ďalších mesiacoch. Spolu s impulzmi, ktoré by priemyslu mohli dať niektoré významnejšie investície v automobilovom priemysle, sa pozitívne prekvapenia nedajú vylúčiť.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-februar-priemysel-potiahlo-netradicne-odvetvie/