Komentár k indexu priemyselnej produkcie za február: "Priemysel zmiernil dynamiku rastu"

| 11.04.2017

Výsledky priemyslu vo februári veľmi neoslnili. Podľa Štatistického úradu SR sa medziročne zvýšila produkcia tejto časti ekonomiky o 2,6 %. Očakávania trhu však boli po predošlých silnejších mesiacoch vyššie. Priemerný rast priemyselnej produkcie za predošlé tri mesiace bol až 5,5 % medziročne. Rok 2016 bol prestupný a menej pracovných dní vo februári 2017 je jednou z príčin spomalenia rastu. Vzácne vyrovnané sú výsledky rastu priemyselnej produkcie v okolitých krajinách. V Maďarsku aj ČR bol rast produkcie 2,7 % medziročne, čiže len 0,1 p.b. bodu viac ako u nás.

Pomalší rast priemyslu sa zrkadlil aj v poklese produkcie viacerých jednotlivých odvetví. Najnegatívnejší dopad na výsledok celého priemyslu mala výroba dopravných prostriedkov, ktorá klesla o 2,3 % medziročne. Najvyšší prepad o zhruba 10 % zaznamenala neklasifikovaná výroba.
Naopak, priemysel ako taký podporil najmä rast kovovýroby. Toto odvetvie je za posledných šesť mesiacov jedno z najrýchlejšie rastúcich a potvrdilo to aj vo februári rastom o 13,7 %. Dobre sa darí aj potravinárom. Ich produkcia vzrástla o 16,6 % medziročne.

Nasledujúci mesiac sľubuje opäť zvýšenie tempa rastu priemyslu a to hneď z viacerých príčin. Prvou sú opäť pracovné dni a tých bolo v marci 2017 o dva dni viac ako 2016, keďže práve na tento mesiac vyšla Veľká noc. Vysoké úrovne vykazuje aj slovenský indikátor ekonomického sentimentu v priemysle, nehovoriac ešte o nálade v eurozóne. Preto očakávame, že marcové výsledky priemyslu budú nadpriemerné.

Stavebníctvo zaznamenalo ďalší mesiac s dvojciferným prepadom produkcie o -10,7 % medziročne. Bázický efekt, ktorý vytvorili zdroje z eurofondov ešte v roku 2015 by mal už nasledujúci mesiac vyprchať. Tým sa ukončí rok trvajúci prepad stavebnej produkcie, ktorý sa najviac prejavoval vo výstavbe infraštrukturálnych projektov, ale aj nebytových priemyselných budov. Tento rok samotné stavbárske firmy očakávajú mierny rast produkcie odvetvia. Všetko bude závisieť od schopnosti realizovať naplánované projekty. Pri pozitívnom vývoji by však stavebníctvo nemuselo skončiť opäť v červených číslach.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-februar-priemysel-zmiernil-dynamiku-rastu/