Komentár k indexu priemyselnej produkcie za január: Priemysel s miernym rastom

| 12.03.2015

Podľa Štatistického úradu SR sa podarilo v prvom mesiaci roka zvýšiť priemyselnú produkciu o 2,4 % medziročne. Po sezónnom očistení to však znamenal medzimesačný pokles o -0,1 %. Za zmienku stojí aj revízia výsledku konca minulého roka, ktorý podľa revidovaných čísiel nebol až tak negatívny ako hovorili prvé odhady. Namiesto 0,6 % medziročne rástol priemysel o 2,8 %. Výsledky rastu priemyselnej produkcie v januári predchádzali relatívne pozitívne správy. Sľubný výsledok naznačoval indikátor ekonomického sentimentu, ktorý sa odrazil od nízkej decembrovej úrovne. Pozitívnou informáciou boli aj výsledky rastu priemyslu v Maďarsku, kde januárová produkcia poskočila o 5,3 % medziročne. Rovnako v Nemecku sme videli nárast produkcie miene rýchlejší ako boli očakávania.

Najväčší rastový impulz prišiel v januári z výroby a dodávky elektriny, plynu, tepla a pary, ktorá rástla o 9,8 % medziročne. Čiastočne za tým môže byť aj výrazne chladnejšie počasie ako v predošlom roku. Najrýchlejšie rastúce odvetvie minulého roka, výroba elektrických zariadení, začalo vo výbornom tempe aj rok 2015, keď rástla o viac ako 15 %. Silný rast vykázala aj výroba ropných produktov (20,1 % r/r) a ostatná výroba (12,8 % r/r). Naše najsilnejšie odvetvia (výroba dopravných prostriedkov a strojárska výroba) vyrobili v januári takmer zhodne o 4 % menej. Najmä v prípade výroby áut sa to dalo očakávať vzhľadom na veľmi silný prvý polrok minulého roka. Za pozitívum sa však dá vnímať aj to, že žiadne z odvetví nezaznamenalo viac ako jednociferný pokles produkcie.

Výhľad na ďalšie mesiace sa dá tiež vnímať relatívne pozitívne. Indikátor ekonomického sentimentu naznačuje ďalšie zvýšenie rastu produkcie. Podobnú informáciu nám dáva aj vývoj nemeckého indexu nákupných manažérov, ktorý nás sprostredkovane ovplyvňuje. Na dosahovanie trvalo vyššieho rastu produkcie sú však potrebné dodatočné investície, ktoré zvýšia výrobné kapacity. Nárast investícii v 3. aj 4. kvartáli minulého roka dodávajú mierny optimizmus, keď investície v priemere rástli o 7,2 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-januar-priemysel-miernym-rastom/