Komentár k indexu priemyselnej produkcie za júl

| 10.09.2013

Očakávané spomalenie rastu priemyslu sa potvrdilo a podľa ŠÚ SR bol v júli rast priemyslu 2 % medziročne. Po zohľadnení sezónnych vplyvov dosiahol index priemyselnej produkcie rast 0,1 % medzimesačne. To, že nemôže očakávať žiadne prevratné výsledky naznačil už aj včera zverejnený vývoj zahraničného obchodu, keď export klesol o 0,7 %.

Medzi odvetvia so záporným rastom sa zaradil v prvom prázdninovom mesiaci už aj automobilový priemysel. V letných mesiacoch však takýto pokles môže byť dôsledkom letných celozávodných dovoleniek. Napríklad v bratislavskom závode VW bola odstávka výroby o týždeň skôr, čo v medziročnom porovnaní znížilo produkciu v júli. Naopak v auguste by sa tento efekt mal vykompenzovať. Výnimočne silný mesiac má za sebou výroba elektrických zariadení. V júli sa rast tohto odvetvia vyšplhal na 51, 6 % čím takmer dorovnal tohto sezónny rekord z januára (55, 4 %). Za silným rastom v letných mesiacoch je pravdepodobne krátkodobý presun zákaziek zo závodov v Európe, ktoré pre dovolenky nestíhajú dodávať požadovaný objem produkcie. Druhým najrýchlejšie rastúcim odvetvím je výroba textilu, odevov, kože a kožených výrobkov, ktorá zaznamenala rast 43, 8 % a dosiahla svoje tohtoročné maximum.

Letné mesiace sú už tradične zasiahnuté viacerými jednorazovými efektmi, ktoré čiastočne zakrývajú situáciu v odvetví. To isté platí aj o nasledujúcom mesiaci, ktorý bude rovnako zasiahnutý podobnými efektmi. Až septembrové čísla nám dajú vernejší obraz o vývoji v priemysle a vzhľadom na náznaky oživenia v eurozóne môžeme byť mierni optimisti.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-jul/