Komentár k indexu priemyselnej produkcie za jún

| 12.08.2013

Dynamika rastu priemyselnej produkcie rastie tretí mesiac za sebou. Podľa Štatistického úradu SR vzrástla produkcia v júni o 2,7 % medziročne, čo je opäť o niečo vyšší rast ako očakával trh. Tento výsledok však zapadá do kontextu stále pozitívnejších správ prichádzajúcich z Európy, ako sú dobré výsledky PMI alebo prekvapujúco vysoký rast nemeckej priemyselnej produkcie (2,4 % medzikvartálne). Na Slovensku vzrástla priemyselná produkcia medzimesačne o 0,3 %.

Automobilový priemysel, ktorý bol motorom priemyslu a ekonomiky minulý rok má rastové obdobie definitívne za sebou. Vďaka silnej porovnávacej báze z minulého roku sa medziročný rast tohto odvetvia dostal na minimálnu úroveň 1,3 % r/r. Jeho príspevok tvoril cca 16 % rastu celého priemyslu. Z toho je jasné, že štruktúra rastu priemyslu je viac rozptýlená aj medzi ostatné odvetvia. Podobné príspevky k rastu ako automobilový priemysel zaznamenali aj odvetvia ako výroba textilu, výroba výrobkov z gumy a plastu, výroba elektrických zariadení, ale aj nešpecifikovaných výrobkov. Najsilnejším odvetvím však bola v júni výroba kovov a kovových konštrukcií s príspevkom 1,41 p.b. a medziročným rastom 11,8 %. Zvyšné odvetvia z rastu naopak ukrajovali a v negatívnom zmysle slova medzi nimi opäť vynikala výroba farmaceutických výrobkov s medziročným poklesom produkcie o 49 %.

Vzhľadom aj na spomínané mierne pozitívne správy z Európy by sa rast na rádovo podobných úrovniach, aké sme videli doteraz, mal udržať. Medziročný rast priemyslu bol v druhom kvartáli len o dve desatiny nižší ako v prvom, čo je sľubný výsledok aj s ohľadom na stredajší rýchly odhad rastu HDP za druhý kvartál. Predpokladáme, že ten by mohol byť mierne vyšší ako v prvom kvartáli a to 0,8 % medziročne.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-jun/