Komentár k indexu priemyselnej produkcie za máj: "Pokles stavebníctva sa prehĺbil"

| 11.07.2016

Priemyselná produkcia na Slovensku pokračuje v solídnom raste z minulého mesiaca. V porovnaní s aprílovým výsledkom 7,2 % medziročne sa podľa Štatistického úradu SR dynamika rastu mierne spomalila. Napriek tomu však priemysel dosiahol solídny výsledok na úrovni 5,9 % medziročne. Priemerný rast za prvých päť mesiacov roku 2016 je 4 % r/r. Slovensko zároveň zaznamenalo najrýchlejší rast priemyselnej produkcie z krajín V4.

Pod rast sa tradične podpísal automobilový priemysel, ktorý rástol medziročne o 18,7 %. Sektorom s najväčším medziročným rastom produkcie v máji bola výroba počítačových a elektronických výrobkov, ktorá vzrástla o 29,2 %. Tento nárast bol však spôsobený primárne bázickým efektom. V silne rastúcom tempe pokračuje výroba elektrických zariadení, ktorá rástla v máji medziročne o 23,1 % a je v tomto roku najrýchlejšie rastúcim odvetvím, keď za prvých 5 mesiacov dosahuje priemerný rast na úrovni 15 %. Najvýraznejší pokles zaznamenal gumárenský priemysel, ktorého produkcia klesla v máji o 22,9 % r/r. Čiastočne sa zotavila výroba ropných produktov, ktorá zaznamenala v máji pokles 5,2 % r/r, čo je výrazné zlepšenie oproti vysokým dvojciferným prepadom v predošlých dvoch mesiacoch.

Stavebníctvo, naopak, pokračuje v poklese, v máji o 9,1% r/r. Najviac zaostáva nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie, ktoré poklesli o 14,9 % r/r. Situáciu v stavebníctve vylepšuje výstavba v zahraničí, ktorá rástla medziročne o 22,8 %. Vďaka silným prvým dvom mesiacom roku 2016, kedy stavebná produkcia rástla solídnym dvojciferným tempom, však v priemere za prvých 5 mesiacov zaznamenala stavebná produkcia rast 1,6 %.

V druhej polovici roka sme pôvodne očakávali nárast produkcie, ťahaný predovšetkým zahraničným dopytom. Indikátor dôvery v priemysle ukazuje v júni mierny pokles, rovnako referendum vo Veľkej Británii z 23.6.2016 o vystúpení z Európskej únie zvyšujú neistotu do budúcnosti, čo sa môže v konečnom dôsledku prejaviť v miernom zaostávaní priemyselnej produkcie za našimi očakávaniami.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Autor:
Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079


Editor
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-maj-pokles-stavebnictva-prehlbil/