Komentár k indexu priemyselnej produkcie za máj: Priemysel si udržuje solídny rast

| 10.07.2014

Podľa údajov Štatistického úradu SR zaznamenala priemyselná produkcia v máji rast 6,1 % medziročne. Medzimesačne sa produkcia zvýšila 0,7 %. Stabilné tempo rastu je v súlade s dianím u našich hlavných obchodných partnerov, keď aj nemecký priemysel si udržuje svoj medziročný rast stabilne nad jedným percentom.


Z odvetvového pohľadu sa v našom priemysle neudiali žiadne výrazné zmeny. Výroba dopravných prostriedkov bola opäť najdôležitejším prvkom nášho rastu, keď prispela viac ako 2 p.b. k celkovému výsledku. Najrýchlejšie rastúce odvetvie bola výroba elektrických zariadení. Veľký príspevok k rastu priemyslu pridala aj kovovýroba, ktorá rástla o 15 % medziročne. Najväčší prepad produkcie si pripísalo odvetvie výroby ropných produktov ( -30 %), kde svoju úlohu zohrala aj silná porovnávacia báza z minulého roku.


Celoročný priemer rastu priemyslu za prvých päť mesiacov je 6,8 %. Posledne zverejnené údaje nákupného indexu manažérov eurozóny naznačujú, že rast priemyslu bude strácať na svojej sile. Takýto vývoj je v súlade s našou prognózou, keď vo zvyšku roka vidíme skôr riziko mierneho spomalenia rastu, čím by sa priemer za celý rok priblížil k 5,5 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-maj-priemysel-si-udrzuje-solidny-rast/