Komentár k indexu priemyselnej produkcie za marec: "Veľká noc okresala produkciu priemyslu"

| 13.05.2016

Výsledky produkcie v priemysle boli v prvom kvartáli ako na hojdačke. Po nadpriemernom raste
vo februári sa priemyselná produkcia podľa Štatistického úradu SR v marci znížila o 1,4 %
. Najväčšiu zásluhu na tomto poklese majú pravdepodobne veľkonočné sviatky, ktoré ukrojili z počtu pracovných dní. Priemyselná produkcia SR klesla aj pri medzimesačnom porovnaní a zohľadnení sezónnych faktorov o 2,3 %.

Pre spomínané sviatky vidíme pokles produkcie naprieč všetkými odvetviami. Najviac si pohoršili spracovatelia ropy (-29,3% r/r) a farmaceuti (-31,8% r/r). Vysoká porovnávacia báza spôsobila prepad produkcie zhruba o jednu pätinu aj v gumárskom, elektronickom alebo potravinárskom odvetví. Najvyšší rast zaznamenali v marci producenti v automobilovom sektore. Avšak aj ich rast výroby o 7,5 % r/r je zhruba o polovicu nižší ako vo februári.

Spomalenie resp. pokles priemyselnej produkcie zasiahol aj ostatné krajiny v regióne.
V Maďarsku zaznamenali dokonca pokles o 4,6 % r/r a v ČR iba slabý 1,1 %- ný rast. Neočakávame, že pokles priemyselnej produkcie by sa mal zopakovať aj nasledujúci mesiac. Práve naopak volatilný vývoj by mohol pokračovať a mal by priniesť opäť ďalší rast priemyslu. 

Popri poklese produkcie v priemysle sme zaznamenali mierny pokles aj v produkcii stavebníctva (-0,4 % r/r). Po takmer roku dvojciferného rastu môže byť takýto výsledok nepríjemným prekvapením. No spomalenie tohto odvetvia bolo všeobecne očakávané a už spomínané sviatky iba zhoršili dynamiku jeho vývoja. Návrat v dvojciferným rastom už neočakávame a predpokladáme, že stavebníctvo bude v nasledujúcich mesiacoch striedať malé jednociferné výsledky s oboma znamienkami. Náš odhad na celoročný výsledok rastu stavebníctva je v intervale 0-3% r/r.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-marec-velka-noc-okresala-produkciu-priemyslu/