Komentár k indexu priemyselnej produkcie za november: Automobilky ťahajú priemysel k maximám

| 10.01.2014

Štatistický úrad SR zverejnil ďalší prekvapivý výsledok v priemysle. V novembri rástla produkcia o 12,6 % medziročne, čo je suverénne najviac v tomto roku. Až na včerajší český výsledok medziročného rastu priemyslu (6,2 % medziročne), ktorý tiež pozitívne prekvapil, nič nenasvedčovalo tomu, že by sme sa dnes mali dočkať druhého najrýchlejšieho rastu od krízy. Domáci indikátor sentimentu alebo rast z iných okolitých štátov nasvedčovali skôr stagnácii dynamiky rastu priemyslu. Dobrým vodítkom však mohol byť v tomto prípade medzimesačný sezónne očistený rast nemeckého priemyslu, ktorý zhodne ako náš priemysel rástol o 1,9 %.

Čo sa týka odvetvovej štruktúry rastu, tá sa až na výrobu dopravných prostriedkov veľmi podobá minulo mesačnej štruktúre. Produkcia dopravných prostriedkov rástla o viac ako 15 % medziročne, čím vytvorila tretinu rastu priemyslu. Ďalšími najsilnejšími odvetviami boli výroba elektrotechniky (84,1 % r/r) a kovov a kovových konštrukcií (17,3 % r/r). Najhorším odvetvím, ktorého sa oživenie zatiaľ vôbec netýka je tradične farmácia, ktorá klesla až o 44,7 % r/r.

Pozitívom zvyšovania dynamiky rastu priemyselnej produkcie je aj postupne klesajúci počet odvetví, ktoré sa nachádzajú v červenom pásme. Až na spomínanú výnimku - farmaceutický priemysel - sa problémovým odvetviam podarilo svoje straty oproti predošlému mesiacu výrazne znížiť. Tak ako november býva tradične jedným z mesiacov s najväčším objemom produkcie, december býva práve naopak jedným z najslabších. Preto určite poklesne objem produkcie vykázaný v poslednom mesiaci roka, no vzhľadom na veľmi slabé výsledky z roku 2012 by medziročný výsledok mohol priniesť opäť príjemné prekvapenie.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-november-automobilky-tahaju-priemysel-k-maximam/