Komentár k indexu priemyselnej produkcie za november

| 13.01.2017

Štatistický úrad SR dnes uverejnil rast priemyselnej a stavebnej produkcie. Stavebná produkcia zaznamenala v novembri medziročný pokles o 11,1 %. Na stavebníctve vidieť určitú stabilizáciu produkcie po prudkom prepade po vyschnutí EU fondov z predchádzajúceho programovacieho obdobia. Pritom ešte minulý mesiac bol zaznamenaný pokles výkonu až o 22%. Za prvých jedenásť mesiacov roku 2016 je tak produkcia stavebníctva v porovnaní s predošlým rokov o 6,4 % nižšia. Pokles stavebnej aktivity však nie je viditeľný pri stavbách a rekonštrukciách bytových domov (vrátane rodinných domov). V tomto segmente narástla produkcia počas roku 2016 o takmer 11%.
Na druhej strane stavby a opravy nebytových budov zaznamenali pokles o 4,5% a pri inžinierskych stavbách dokonca až o 20,5%.

Rok 2015 bol však naozaj výnimočný kvôli extrémne silnému dočerpávaniu EU fondov a preto stavebnú produkciu v roku 2016 považujeme skôr za štandardnú. V roku 2017 očakávame plusové rasty vo všetkých segmentoch stavebníctva. Najlepšie by sa malo dariť naďalej stavbe bytových jednotiek, no aj nebytové či inžinierske stavby by si mali polepšiť.

Rast priemyselnej produkcie sa nateraz zastabilizoval na nižších úrovniach. V novembri sa produkcia zvýšila o 2,4 % medziročne. Tento výsledok bol o niečo nižší ako októbrový rast, ktorý bol na úrovni 3,3%. Novembrové výsledky indexu priemyselnej produkcie nepriniesli okrem slabšieho celkového rastu žiadne výraznejšie prekvapenie. Pomalší rast celého priemyslu sa dá pripísať najmä stagnácií produkcie vo výrobe dopravných prostriedkov. Za september a október bol priemerný rast výroby v automobilovom priemysle 5,5%, no v novembri len +0,4%.

Medziročný pokles zaznamenala výroba v chemickom a gumárenskom priemysle a vo výrobe počítačových, elektronických a optických prístrojov.

Dynamika rastu celého priemyslu v závere roku 2016 viditeľne spomalila. V roku 2017 neočakávame žiadne zázračné zrýchlenie no na druhej strane ani pokles či stagnáciu. Priemerný rast výroby na úrovni 3-4% za celý rok 2017 by bol veľmi dobrý. Ako riziko vidíme problém s dostatkom kvalifikovaných zamestnancov, ktorý sa asi bude časom len zhoršovať.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Juraj Valachy
Senior analytik
juraj_valachy@tatrabanka.sk
02/5919 2033

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-november/