Komentár k indexu priemyselnej produkcie za október: "Automobilky opäť s dvojciferným rastom"

| 10.12.2015

V októbri zaznamenal Štatistický úrad SR rast priemyselnej produkcie 4,2 % medziročne.
V porovnaní s doterajším vývojom priemyselnej produkcie to je mierne podpriemerný výsledok.
Po revízii výsledkov bol pôvodne negatívny výsledok v auguste zmenený na 0,4 % medziročne. Priemysel teda neprerušene rástol už jedenásť mesiacov za sebou. Medzimesačne však po očistení
o sezónne vplyvy klesla produkcia o 0,3 %. 

Rast priemyselnej produkcie ťahala opäť najmä produkcia automobilového priemyslu

(17,5 % r/r) a neklasifikovaná výroba (16,8 % r/r). V prípade, že by ostatné odvetvia produkovali rovnaký objem ako v minulom roku, priemysel by vďaka spomínaným dvom odvetviam rástol približne o 5,5 %. Podľa výsledkov, ktoré má v posledných dvoch mesiacoch  produkcia automobilového priemyslu sa zdá, že kauza diesel gate zatiaľ nezanechala výraznejšie stopy. Podľa posledných správ sa veľmi dobre darí aj trnavskej automobilke, ktorá v počte dokončených automobilov väčšinou zaostávala za zvyšnými dvoma fabrikami. Zhruba polovica priemyselných odvetví však bola v októbri v červených číslach. Najväčší pokles -18 % zaznamenala produkcia elektrotechniky, ktorá bola v prvej polovici roka jedným z ťahúňov. V októbri zaznamenalo toto odvetvie už tretí pokles za sebou. 

Naše očakávanie, že tempo rastu priemyselnej produkcie by malo do konca roka kolísať okolo celoročného priemeru sa v októbri potvrdilo. Čo sa týka vývoja situácie v Nemecku a eurozóne, predstihové indikátory vysielajú pomerne silné signály. Naopak indikátor sentimentu slovenského priemyslu v novembri mierne klesol. Napriek zmiešaným signálom očakávame, že rast priemyslu okolo úrovne 5 % by mohol pretrvať.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-oktober-automobilky-opat-dvojcifernym-rastom/