Komentár k indexu priemyselnej produkcie za október: Priemysel opäť predbehol očakávania

| 10.12.2013

Rast priemyselnej produkcie v októbri si ďalej udržuje nadpriemerné hodnoty v rámci roka. Výsledok zverejnený Štatistickým úradom SR opäť prevýšil očakávania a medziročný rast bol 6,8 %. Na medzimesačnej báze sa po očistení o sezónne vplyvy produkcia zvýšila o 0,4 %.

Napriek blížiacemu sa produkčnému stropu dokáže automobilové odvetvie stále prekvapiť a zaznamenalo takmer 8 %- ný rast výroby, čím prispeli k rastu priemyselnej produkcie viac ako 2 p.b.. Do tohto odvetvia však nepatria len samotné automobilky, kde sa finalizuje výroba, ale aj produkcia súčiastok a práve rozširovanie dodávateľskej základne stojí pravdepodobne za rastom výroby v tomto odvetví. Druhým významným ťahúňom rastu je výroba elektrických zariadení, ktorej sa nadpriemerne darí počas celého roka. V októbri toto odvetvie rástlo ďaleko najrýchlejšie v porovnaní s inými odvetviami - až o 63, 6 % medziročne. Do tretice, odvetvím s príspevkom viac ako 2 p.b. bola kovovýroba, ktorá rástla takmer o 20 % medziročne. Porazenými minulého mesiaca boli už tradične producenti farmaceutických výrobkov (-53,3 %), ropných produktov (-23,7 %) a chemikálií (- 13,6).

Podobne vysoké tempo rastu priemyselnej produkcie sa dá očakávať aj v novembri a ak dovolenky počas sviatkov výraznejšie nezamiešajú kartami tak aj v decembri. Vďaka takémuto vývoju očakávame, že rast priemyselnej produkcie bude celoročne atakovať hranicu 4 %.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-oktober-priemysel-opat-predbehol-ocakavania/