Komentár k indexu priemyselnej produkcie za október: Priemysel sa po septembri otriasol

| 10.12.2014

V októbri zaznamenal Štatistický úrad SR rast priemyselnej produkcie 2,7 % medziročne. Ukončil sa tak tri mesiace trvajúci pokles dynamiky rastu v priemysle. Medzimesačný rast dosiahol úroveň 1 % po očistení o sezónne vplyvy. Rýchlejší rast z mesiaca na mesiac môže byť aj dôsledkom korekcie slabého výsledku v septembri. Ten bol dokonca zrevidovaný z 1,2 % r/r na 0,4 %. V duchu nízkych jednociferných čísiel bol rast produkcie priemyslu v Nemecku aj v ČR.

Rast priemyselnej produkcie ťahala najmä kovovýroba (13,5 % r/r), elektrotechnika (27,2 % r/r) a neklasifikovaná výroba (19,6 % r/r). V prípade, že by ostatné odvetvia produkovali rovnaký objem ako v minulom roku, priemysel by vďaka spomínaným trom odvetviam rástol o 4,5 %. Výroba dopravných prostriedkov mala na celý priemysel opäť negatívny dopad, keď produkcia tohto odvetvia klesla medziročne o 2,7 % r/r. Aj napriek tomu, že Zväz automobilového priemyslu očakáva pokles celkového počtu vyprodukovaných automobilov v porovnaní s predošlým rokom zhruba o 30 tisíc, celé odvetvie by aj vďaka dodávateľským sieťam malo v tomto roku vzrásť o cca 4,5 % r/r.

Naše očakávanie, že tempo rastu priemyselnej produkcie by už nemalo byť nižšie ako veľmi slabý výsledok v septembri sa potvrdilo. Predstihové indikátory vysielajú pomerne neisté signály, čo sa týka vývoja situácie v Nemecku a eurozóne. Indikátor sentimentu slovenského priemyslu však prekvapivo stabilne rastie a to najmä v dôsledku rastu očakávanej produkcie. Aj preto očakávame v posledných mesiacoch stabilný vývoj ktorý by mohol mať veľmi mierne stúpajúcu tendenciu.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-oktober-priemysel-po-septembri-otriasol/