Komentár k indexu priemyselnej produkcie za september: "Automobilky potiahli priemysel"

| 10.11.2015

Po miernom poklese produkcie v auguste (- 0,4 % r/r) sa priemysel opäť vrátil k rastu. Trh očakával
v septembri  nárast o necelých 5 %, no podľa Štatistického úradu SR sa produkcia medziročne zvýšila až o 7,2 %. Takýto výsledok je mierne pozitívnym prekvapením, keďže prevýšil priemerný rast v doterajšom priebehu roka (4,9 % r/r). Medzimesačne sa produkcia po sezónnom očistení zvýšila
o 2,1 %.

Odvetvie, ktoré je momentálne mediálne najviac kritizované dokázalo napriek zvýšenej neistote výrazne rozšíriť svoju produkciu. Výroba dopravných prostriedkov rástla o 21,9 % r/r. Takýto prudký rast zatiaľ vôbec nenaznačuje, že by sa kauza s emisiami a z toho plynúca nedôvera zákazníkov prejavili na objednávkach a následne na produkcii. Iba samotné odvetvie dopravných prostriedkov prispelo viac ako 6 p.b. k rastu priemyselnej produkcie. Najhoršie výsledky
po prázdninách zaznamenali výroba elektroniky (-9,9 %) a elektrotechniky (-6,5 %).

September priniesol očakávaný návrat k rastu priemyselnej produkcie. Vďaka tomu sme v porovnaní s okolitými susedmi na druhom mieste za Maďarskom (7,9 % r/r). Zatiaľ nič nenaznačuje, že rast priemyslu by mal dostať vážnejšie trhliny. Preto v ďalších mesiacoch očakávame hodnoty medziročného rastu oscilujúce okolo doterajšieho priemeru rast (5-6).

Priemerný medziročný rast priemyslu v treťom kvartáli (6,3 %) bol výrazne vyšší ako v predošlom štvrťroku (3,6 %). Tento výsledok predstavuje aj pozitívne riziko pre rast hrubého domáceho produktu. Ďalším silným impulzom bude určite aj stavebná produkcia. Rast tohto odvetvia sa opäť vyšplhal na 25 % r/r. Hlavným pilierom tohto rastu je výstavba infraštruktúry. V piatok bude zverejnený rýchly odhad rastu našej ekonomiky a očakávame, že dynamika rastu by sa mohla oproti predošlému kvartálu mierne zvýšiť na 3,5 % r/r.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-september-automobilky-potiahli-priemysel/