Komentár k indexu priemyselnej produkcie za september: "Priemysel po prázdninách podpriemerný "

| 13.11.2017

Podľa Štatistického úradu SR sa rast priemyselnej produkcie po lete zvýšil len o 2,4 % medziročne. Tento rast je podpriemerný jednak z pohľadu na doterajší vývoj roka, ale aj v porovnaní s okolitými krajinami alebo Nemeckom. U nášho hlavného exportného partnera Nemecka rástla v septembri produkcia v priemysle medziročne  o3,4 %. Po sezónnom očistení vzrástla priemyselná produkcia medzimesačne o 0,9 %. 

Septembrová priemyselná produkcia bola opäť poznačená menším počtom pracovných dní. Zároveň vidíme brzdiaci vplyv slabého vývoja produkcie v automobilovom priemysle. Koniec životného cyklu niektorých modelov, investície a príprava na výrobu nových môžu byť príčinou súčasných slabších výsledkov (-1,8 % r/r - september). No slabšie výsledky v podobe medziročných poklesov sú pozorovateľné aj v odvetviach ako strojárska výroba, elektrotechnika, alebo výroba elektroniky. Výsledok priemyslu v prvom mesiaci nového školského roka podržala najmä kovovýroba s rastom 6,6 % r/r.

V najbližších mesiacoch by sa priemyselná produkcia mala pohybovať na vyšších hodnotách. Priaznivý kalendárny efekt a najmä stále veľmi silný sentiment v Európe by mal potiahnuť náš priemysel k hodnotám bližším k 5 % r/r.

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-september-priemysel-po-prazdninach-podpriemerny/