Komentár k indexu priemyselnej produkcie za september: "Vlažný rast priemyslu po volatilnom lete"

| 25.11.2016

Štatistický úrad SR dnes uverejnil rast priemyselnej a stavebnej produkcie. Stavebná produkcia zaznamenala druhý najvyšší pokles v tomto roku -17,2 % r/r. Za prvých deväť mesiacov je tak produkcia stavebníctva v porovnaní s predošlým rokov o 2,7 % nižšia. Vzhľadom na výrazný pokles zdrojov z európskych fondov to nie je až tak negatívne číslo.

Rast priemyselnej produkcie sa po dvoch turbulentných mesiacoch zastabilizoval. V septembri sa produkcia zvýšila o 3,9 % medziročne. Tento výsledok bol o niečo nižší ako trhové očakávania. Podobne slabšie výsledky sme videli aj v okolitých krajinách. V Maďarsku zaznamenali dokonca pokles priemyselnej produkcie o 3,7 %.

Septembrové výsledky indexu priemyselnej produkcie nepriniesli okrem slabšieho rastu žiadne výraznejšie prekvapenie. Pomalší rast celého priemyslu sa dá pripísať najmä vlažnému rastu produkcie vo výrobe dopravných prostriedkov. Rast 4,8 % r/r nedosiahol ani polovicu z priemerného rastu v predošlých 8 mesiacoch. Negatívny výsledok -7,5 %  r/r zaznamenala štandardne farmácia. Spolu s výrobou elektrotechniky (-1 %) to boli jediné dve odvetvia, ktorý boli v červenom pásme. Pomerne netypicky si najvyšší rast pripísala výroba drevených a papierových výrobkov (7,4 % r/r)

Dynamika rastu celého priemyslu v treťom kvartáli 2016 mierne spomalila. S rastom 2,4 % r/r sa tak vrátila na úroveň prvého kvartálu. Taktiež príspevok tohto odvetvia k rastu celého HDP bude tým pádom nižší. To isté platí pre príspevok stavebníctva a preto očakávame aj mierne spomalenie dynamiky rastu HDP. Predpokladáme, že v treťom kvartáli vzrástla slovenská ekonomika o 3,5 % r/r pri medzikvartálnom raste o 0,8 %.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-priemyselnej-produkcie-za-september-vlazny-rast-priemyslu-po-volatilnom-lete/