Komentár k indexu spotrebiteľských cien za apríl: "Inflácia a riziká jej ďalšieho vývoja rastú"

| 14.05.2018

Eurostatom zverejnený rýchly odhad inflácie na začiatku mesiaca predznamenal výrazné pohyby v spotrebiteľskej cenovej hladine. Štatistický úrad ich dnes potvrdil a ceny na Slovensku boli v apríli medziročne vyššie o 2,9 %. Vďaka tomu dnes u nás vidíme suverénne najrýchlejší medziročný rast cien z celej V4. Medzimesačne sa ceny zvýšili o 0,6 %.

Zvyšovanie dynamiky rastu cien, ktorý je na svojich päťročných maximách bolo podporené viacerými faktormi. Najvýraznejšie sa však pod aprílový pohyb cenovej hladiny podpísali ceny v doprave. Rýchlejší ako očakávaný rast cien ropy k hodnotám blízkym 80 dolárov za barel pohli aj s cenami pohonných hmôt na Slovensku. Celá kategória doprava sa vďaka prudkému medzimesačnému rastu o 3,1 % najviac pričinila k celkovému nárastu cenovej hladiny oproti marcu. Dokonca aj pri medziročnom porovnaní je už rast cien tohto typu spotreby na druhom mieste (5,3 %) za potravinami (5,8 % r/r).

Vývoj cien v najbližších mesiacoch môže opäť priniesť dynamický priebeh. Príchod teplého a suchého počasia dáva v tomto roku predpoklady na slabšiu úrodu. Tá býva častokrát sprevádzaná rýchlejším rastom cien potravín. Geopolitický vývoj vo svete zas nahráva vyššej cene ropy a zároveň pomalý rast cien v eurozóne stlačil hodnotu eura na nižšie úrovne. Vďaka doterajšiemu vývoju inflácie a rizikám, ktoré v súčasnosti vidíme je inflácia jedným z výrazných kandidátom na prekvapenie roka, čo sa makroekonomických indikátorov týka. Naša súčasná prognóza, ktorá predpokladá rast cien ku koncu roka pod 2 % sa v súčasnej situácii javí ako ťažko realizovateľná.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-april-inflacia-rizika-jej-dalsieho-vyvoja-rastu/