Komentár k indexu spotrebiteľských cien za apríl: "Prvé efekty vyšších cien ropy"

| 13.05.2016

Index cien na Slovensku sa v medziročnom porovnaní podľa Štatistického úradu SR aj v apríli nachádzal stále v negatívnom pásme. Oproti predošlému roku boli spotrebiteľské ceny nižšie
o 0,4%
. Naopak v medzimesačnom porovnaní bol index cien vyššie o 0,3 %. Podobný aj keď o niečo miernejší rast očakával aj trh.

Vo vývoji cien zanecháva výraznejší efekt už aj rast cien ropy. Prvý rast cien v doprave bol viditeľný už aj v marci, avšak v apríli sa dynamika rastu viac ako zdvojnásobila. Medzimesačne boli ceny v doprave vyššie o 1,1 %. Najväčší podiel mal na tom pochopiteľne rast cien pohonných hmôt o 3,4 %. Ešte vyšší rast zaznamenalo oblečenie a obuv, kde príchod novej sezóny zvýšil ceny
o 1,9 % m/m. Vzrástli aj ceny tabakových výrobkov a alkoholu o 1,5 % m/m. Jedným z dôvodov mohla byť povinná zmena počtu cigariet v balíčku z 19 na 20 cigariet. Zaujímavé je, že na medzimesačnej báze neklesla s výnimkou minimálneho poklesu v rozličnom tovaru (-0,1% m/m) už žiadna iná kategória spotreby.

Dôvodom prečo sú medziročne ceny stále nižšie však zostávajú naďalej ceny potravín, bývania ale
už aj spomínanej dopravy. V prípade cien bývania už bolo ohlásené ďalšie znižovanie cien plynu. Predpokladáme, že ak by avizovaný 5%- ný pokles prišiel v septembri dopad na celkovú infláciu by bol v tomto roku iba obmedzený. Na konci roka by ceny mohli byť vyššie už aj v medziročnom porovnaní o 0,7 % a celoročný priemer by sa podľa našich odhadov mal dostať len tesne
pod nulu
.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-april-prve-efekty-vyssich-cien-ropy/