Komentár k indexu spotrebiteľských cien za apríl: Spomaľovanie inflácie pokračuje

| 16.05.2017

Inflácia spotrebiteľských cien v apríli pokračovala v spomaľovaní. Medzimesačne síce ceny vzrástli o 0,1 % oproti marcu, medziročný rast cien však v apríli klesol na 0,8 % z marcových 1,0 %. Horší medziročný rast je v súlade s našimi očakávaniami, a je čiastočne spôsobený bázickým efektom, nakoľko v apríli 2016 bola inflácia mimoriadne dynamická. Dôkazom je aj fakt, že za prvé štyri mesiace tohto roka vzrástli ceny v priemere o 0,9 % medziročne, teda rovnako ako v marci. Najväčším závažím na nohe inflácie sú ceny bývania, hlavne ceny elektrickej energie a plynu, ktoré znižujú infláciu o -0,4 až -0,5 percentuálneho bodu. Naopak, najviac tlačia infláciu hore najmä ceny dopravy, ktoré k inflácii prispeli +0,4 percentuálneho bodu.

Posledné dva mesiace však mierne schladili očakávania o ďalšom vývoji inflácie. Kým na začiatku roka sa zdalo, že by inflácia mohla v letných mesiacoch prelomiť 1,5 %, v súčasnosti ju odhadujeme tesne pod touto hranicou. Odhad priemeru za rok 2017 sa nemení, ostáva tesne nad 1 % medziročne.

Kým slovenská inflácia neprekvapila, odhad Eurostatu o inflácii v eurozóne priniesol pozitívne správy. V marci inflácia v eurozóne spomalila na 1,5 %, v apríli sa vrátila naspäť na 1,9 % medziročne.  Zlou správou je, že veľká časť inflácie je spôsobená rastom cien energií. Inflácia očistená o ceny energií a jedla, ktorú sleduje ECB, dosiahla 1,2 %.

Spotrebiteľská inflácia by mala mať spomalenie za sebou. V najbližších mesiacoch by mala na medzimesačnom porovnaní zrýchliť a v letných mesiacoch sa zastabilizovať. Napriek tomu v medziročnom porovnaní inflácia mierne zrýchli, ako dôsledok bázického efektu.Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-april-spomalovanie-inflacie-pokracuje/