Komentár k indexu spotrebiteľských cien za december: "Väčší pokles cien na Slovensku ešte nebol"

| 15.01.2016

Decembrový výsledok indexu spotrebiteľských cien bol v rovnakom duchu v akom sa niesol po celý rok 2015. Medziročne bola cenová hladina nižšie o -0,5 %, kým očakávania boli na úrovni -0,3 %. Priemer za celý rok skončil až na hodnote -0,3 % medziročne, čo je najnižšia priemerná hodnota vývoju cien akú sme na Slovensku zaznamenali. Medzimesačný vývoj v decembri tiež prekvapil a cenová hladina klesla oproti novembru o 0,3 %. Aj napriek tomu, že tento pokles je dlhotrvajúci nevnímame ho ako ekonomicky škodlivý. Keďže zdrojom poklesu je prepad cien ropy, ktorá sa dováža, dodatočne uvoľnené zdroje spotrebiteľov podporujú ekonomiku eurozóny
a následne aj rast ostatných cien.  

Minulý rok bol opäť veľmi priaznivý pre ľudí, ktorí veľa cestujú. Vďaka poklesu cien ropy, ktorý by si na začiatku roka 2015 predstavil len málokto, boli ceny v doprave za celý rok nižšie v priemere
o 6,2 %
. Najväčší podiel na tomto poklese mali ceny pohonných hmôt, ktoré v priebehu roka klesli takmer o 9 %. Žiadna iná kategória spotreby sa poklesom svojich cien už nevyrovnala doprave. Vďaka veľkému podielu na výdavkoch spotrebiteľov však mal pomerne významný vplyv pokles cien bývania v priemere o 1 % r/r. V tomto prípade hrali najväčšiu úlohu energie ako plyn a elektrina. Tie vďaka ich prebytku na trhoch klesajú tiež. Z pohľadu spotrebiteľa je pochopiteľne extrémne dôležitý aj vývoj cien potravín. Tie po poklese o 0,8 % r/r v roku 2014 klesli aj v roku 2015 v priemere o 0,3 % r/r.

Popri klesajúcich cenách tovarov to boli najmä služby, ktoré bránili poklesu celej cenovej hladiny na ešte nižšie úrovne
. Najrýchlejšie rástli spotrebiteľom výdavky na vzdelávanie o 2,3 %.
V priemere o 1,7 % r/r sa zvýšili ceny v hoteloch reštauráciách a kaviarňach.
Jednými z mála rastúcich cien tovarov bolo vybavenie domácností (1,9 % r/r). Tento segment ťažil najmä z oživenia na realitnom trhu a následnej potrebe zariaďovať nové domácnosti.

Ceny energií zamiešajú kartami opäť aj v roku 2016. V januári to bude zníženie cien plynu spolu
s nižšou cenou elektriny. Predpokladáme, že cena ropy by v roku 2016 mala postupne rásť. Napriek tomu by však v priemere mala byť nižšia ako v roku 2015. To znamená, že aj ceny pohonných hmôt na Slovensku by mali byť v tomto roku v priemere nižšie. Ďalší vplyv na ceny bude mať nižšia DPH na vybrané potraviny. Aj napriek viacerým faktorom, ktoré budú infláciu opäť tlačiť do záporných hodnôt očakávame, že priemerná inflácia by sa v roku 2016 mala začať dvíhať nad nulu. Vplyv negatívnych faktorov by v porovnaní s minulými rokmi mal byť už nižší a silnejúci domáci dopyt by mal ďalej stimulovať rast cien služieb

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-december-vacsi-pokles-cien-slovensku-este-nebol/