Komentár k indexu spotrebiteľských cien za február: "Ceny potravín zasiahnutých aférami klesli"

| 14.03.2018

Rast cien sa vo februári podľa očakávaní mierne spomalil. Medziročná hodnota inflácie bola na úrovni 2.1 %, čiže tesne nad cieľom ECB. Stále sa tak nadržíme pomerne vysoko nad infláciou v eurozóne. Tá bola vo februári podľa rýchleho odhadu Eurostatu na úrovni 1,2 %. Naopak pre náš región je práve inflácia okolo dvoch príznačná. Keď v Maďarsku a Česku vzrástli spotrebiteľské ceny o 2 % v Poľsku o 1,7 %.

K spomaleniu rastu cien na Slovensku prišlo aj pri medzimesačnom porovnaní z januárových 0,8 % na 0,2 %. Výraznou mierou k tomu prispel opäť vývoj cien potravín. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov to však bol z pohľadu spotrebiteľa príspevok pozitívny. Inak povedané ceny potravín a nápojov klesli o 0,7 %. Okrem cien ovocia (4,3 %) klesli ceny všetkých potravín. Najviac práve komodity, ktoré boli nedávno zasiahnuté rôznymi negatívnymi vplyvmi. Oleje a tuky (-4,8 %) kde je zahrnuté napríklad aj maslo a takisto mlieko syry a vajcia, ktoré klesli o 2,2 %. Stále sú však výrazne vzdialené od svojich hodnôt z polovice minulého roka. Prekvapením je pokles cien zeleniny, ktoré v tomto ročnom období štandardne rastú. Výpredaje zimného oblečenia spôsobili pokles tejto kate-górie o 0,8 % medzimesačne. Najvýraznejší rast cien bol zaznamenaný v kategórii doprava. Netradične to neboli pohonné hmoty, ale ceny dopravných prostriedkov (najmä ojazdených- 11,1 %), ktoré vplývali proinflačne.     

V najbližších mesiacoch očakávame stabilný vývoj okolo súčasnej hodnoty. V prípade, že vývoj nebude zasiahnutý negatívnym vplyvom ako napríklad zlá úroda, bázický efekt by mal ku koncu roka spôsobiť postupné spomalenie rastu cien pod úroveň 2 %.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-februar-ceny-potravin-zasiahnutych-aferami-klesli/