Komentár k indexu spotrebiteľských cien za február: Inflácia na historickom minime

| 12.03.2014

Vo februári dosiahla miera inflácie rekordne nízku úroveň v ére samostatného Slovenska a síce pokles o 0,1 % medziročne. Medzimesačne cenová hladina poklesla o 0,1 %, najmä vďaka poklesu cien potravín. Pri medziročnom porovnaní je cenová hladina nižšia v kategóriách Bývanie (najmä vďaka poklesu cien energií), Doprava (opäť ceny energií) a Telekomunikácie. Tradične má veľmi nízky rast cien aj kategória Nábytok a vybavenie domácností, ktorej štatistici namerali medziročný pokles cien o 1,1 %. Podľa našich odhadov dosahuje inflácia svoje dno a od apríla uvidíme infláciu nad 0,5 %.

Čisto technicky vzaté by sme pri medziročnom poklese cenovej hladiny mali hovoriť skôr o deflácií. Tento stav môže vyvolávať obavy o pád ekonomiky do deflačnej špirály, ktorá so sebou môže priniesť zníženie výkonu ekonomiky a nárast nezamestnanosti. V prípade Slovenska však nič také nateraz nehrozí. Inflácia na úrovni -0,1 % je len naozaj symbolicky pod nulou.

Kľúčový je však strednodobý výhľad inflácie a očakávania spotrebiteľov. V marci 2014 očakávame infláciu ešte tesne okolo 0 %, no už v apríli 2014 by mala vďaka bázickému efektu vzrásť na 0,5 %. S postupným oživovaním ekonomiky očakávame nárast dopytovej inflácie (rast reálnych miezd sa prejaví na raste dopytu po službách), ktorá bude následne mierne dvíhať celkovú hladinu cien. Predpokladáme, že do konca roka sa medziročný rast cien opäť dostane nad jedno percento (koniec roka okolo 1,4 %) a celoročný priemer by sa mal pohybovať okolo 0,7 %.

Pri diskusii o hrozbe deflačnej špirály sú dôležité aj inflačné očakávania obyvateľstva. Deflačnú špirálu môže vyvolať odkladanie nákupu tovaru. Obyvateľstvo by mohlo znížiť dopyt po tomto tovare, pokiaľ by verilo, že ceny týchto tovarov (ktorých nákup môžu odložiť) by v horizonte jedného roka klesli. Pokles celkovej cenovej hladiny je však primárne spôsobený poklesom cien energií a cenami potravín. Obe tieto kategórie tovarov patria skôr do nevyhnutných statkov, ktorých spotrebu nevieme oddialiť či odložiť. Ceny tovarov a služieb okrem energií a nespracovaných potravín boli v januári 2014 medziročne vyššie o 0,5%. Preto hrozba spadnutia Slovenska do deflačnej špirály je nateraz úplne nereálna.

 


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Juraj Valachy
Senior analytik
juraj_valachy@tatrabanka.sk
02/5919 2033

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-februar-inflacia-historickom-minime/