Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január: "Ceny energií podľa očakávania prekvapili"

| 15.02.2017

Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január
15. februára 2017, Bratislava

Podľa očakávaní inflácia v januári zrýchlila a potvrdila svoj návrat do plusových úrovní. Ceny rástli +0,7 % medziročne. Naposledy sme mali vyšší medziročný rast inflácie v septembri 2013, čiže pred približne 3,5 rokmi. K cieľu ECB, ktorý je tesne pod 2 %, máme však ešte dosť ďaleko.

Hlavnými ťahúňmi inflácie boli ceny potravín (+1,4 %), zdravotníctva (+4,6%) a dopravy (+4,9%). Naopak, infláciu najviac tlmili ceny bývania (-1,9 %), hlavne ceny energií, ktoré boli najočakávanejším číslom.

Dramatické zmeny cien elektriny, ktoré vzbudili mediálny záujem a viedli ku koncu pôsobeniu riaditeľa ÚRSO, spôsobili veľký rozptyl v odhadoch. Odhady analytikov sa hýbali v rozmedzí -3% až +3%. Pravdu mali nakoniec analytici, ktorí odhadovali pokles, nakoľko ceny elektrickej energie podľa štatistického úradu klesli v priemere pre spotrebiteľov o -2,9 %. Je však otázne, či do dát štatistického úradu už stihli vstúpiť najnovšie ceny elektriny. Ceny plynu klesli o -1,6 %.

Napriek poklesu cien energií, januárová inflácia prekonala naše očakávania, ktoré boli na úrovni +0,5 %. Zaujímavé bude sledovať ceny potravín v priebehu roka, v súvislosti so správami o slabších úrodách. V letných mesiacoch by inflácia mohla prekročiť hranicu 1,5 %, priemer za rok 2017 by mal byť tesne nad 1 %.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-januar-ceny-energii-podla-ocakavania-prekvapili/