Komentár k indexu spotrebiteľských cien za január: "Rast cien potravín opäť zrýchlil"

| 15.02.2018

Štatistický úrad zverejnil s napätím očakávanú januárovú infláciu. V tomto mesiaci sa kumuluje vždy viacero jednorázových efektov, ktoré udajú tón vývoja cien na celý rok. Rast cien o 2,4 % medziročne a 0,8 % medzimesačne bol plne v súlade s naším očakávaním. Rovnako vysoký rast cien sme naposledy videli presne pred piatimi rokmi v januári 2013. 

Očakávanie, že rast cien energií bude silným faktorom cien sa naplnilo iba čiastočne. Ceny potravín mierne prekvapili a vďaka vyššiemu ako predpokladanému rastu cien ovocia a zeleniny dosiahli medziročný rast až 6,8 % medziročne. Naposledy rástli ceny potravín a nápojov tak dynamicky v roku 2011. Na medzimesačnom náraste cien 0,8 % sa podieľali potravina a nápoje 0,4 p.b. Necelým 0,2 p.b sa na náraste podieľali ceny tovarov a služieb vzťahujúce sa k bývaniu a doprave. V cenách dopravy sa premietol najmä nárast cien ropy, ktorá sa pohybovala až okolo hodnoty 70 dolárov za jeden barel. V prípade cien bývania zohrali svoju úlohu ohlasované zvyšovanie cien za elektrickú energiu alebo teplo.

V ďalšom priebehu roka očakávame stabilizáciu vývoja a medziročný rast cien v okolí 2 %. Karty by však mohla výrazne zamiešať slabá úroda akú sme videli v predošlom roku. Naopak brzdiť rast cien by malo silné euro, ktoré by sa do konca roka mohla dostať až k úrovni 1,3. Pri predpoklade pohybu cien ropy v rozmedzí od 60-70 dolárov za barel by na konci roka mohla byť inflácia mierne pod dvoma percentami.  

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-januar-rast-cien-potravin-opat-zrychlil/