Komentár k indexu spotrebiteľských cien za júl: Pokles cien sa opäť zvýšil

| 12.08.2015

Pokles cien v júli bol opäť dynamickejší. V predošlých troch mesiacoch bol medziročný pokles cien stabilne na úrovni 0,1 %, no v júli to bolo 0,2%. K vyššiemu medziročnému poklesu cien na Slovensku prispel aj medzimesačný vývoj. V medzimesačnom porovnaní rástli ceny od marca v priemere o 0,2 %. V júli však klesli o 0,2 %. Takýto výsledok bol miernym prekvapením aj pre trh, ktorý čakal nižší pokles cenovej hladiny.

Za poklesom cenovej hladiny stojí najmä pokles cien potravín. Ich sezónny pokles najmä v prípade ovocia a zeleniny bol o niečo silnejší ako sa očakávalo, a preto boli v júli medziročne nižšie o 0,2 %. Vďaka poklesu cien ropy, ktoré atakujú cenu 45 USD/barel, sa otočil aj vývoj cien v doprave. Medziročný pokles cien sa zdynamizoval z 5,4 % v júni na 5,7 % v júli. V negatívnom pásme sa stále nachádzajú aj ceny bývania (-0,7 r/r). Rýchlejší medziročný rast cien je okrem vybavenia domácností (2,4 % r/r) vidieť v niektorých službách ako napríklad vzdelávanie (2,1 % r/r) alebo hotely a reštaurácie (1,6 % r/r).

Obrat vo vývoji cien, ktorý sme na Slovensku očakávali v druhej polovici tohto roka, sa na rozdiel od našich susedov uskutoční v minimálnej miere. V Maďarsku aj Českej republike sú ceny už teraz oproti minulému roku zhruba o 0,5 % vyššie. K predĺženiu deflácie u nás prispeje septembrový pokles cien plynu o viac ako 3 %, ale aj opätovný pokles cien ropy. Protichodne by mohol pôsobiť vývoj cien potravín. Avšak či teplo napáchalo až také škody, aby to znamenalo výraznejšiu zmenu vo vývoji cien potravín je veľmi otázne. Na základe týchto predpokladov by mohla byť na Slovensku cenová hladina na konci roka vyššia o 0,3 % a priemerná zmena cien za celý rok skončí v mínuse podobne ako v roku 2014.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

 

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-jul-pokles-cien-opat-zvysil/