Komentár k indexu spotrebiteľských cien za jún: Inflácia podľa očakávaní

| 14.07.2017

Inflácia spotrebiteľských cien v júni neprekvapila. V súlade s našimi očakávaniami sa medzimesačne cenová hladina oproti máju nezmenila. Medziročne si inflácia udržala svoje tempo rastu, v júni narástla o 1,0 % r/r. Väčšie zmeny v tempe rastu cien zaznamenali ceny dopravy, ktoré vzrástli o 2,2 % r/r v júni, pokles oproti máju, kedy rástli 3,9 % r/r, ale aj oproti priemeru od začiatku roka, ktorý je na úrovni 4,9 %. Výraznejšie spomalili aj ceny rekreácie a kultúry, ktoré klesli z 1,1 % r/r v máji na 0,4 % v júni. Naopak, ceny nábytku zastavili svoj pokles cien, ktorý trval od začiatku roka, a medziročná zmena cien bola v júni na úrovni 0 %. Zrýchlila aj inflácia rôznych tovarov a služieb: z 1,6 % r/r v máji na 2,4 %. Celkovú infláciu ťahajú dole ceny bývania, ktoré sú ovplyvnené hlavne poklesom cien energií pre domácnosti zo začiatku roka. Bez tohto vplyvu by inflácia v júni dosiahla hodnotu 1,4 % r/r.

Pod poklesom tempa inflácie v doprave je čiastočne podpísaný vývoj na trhu s ropou. Kým v januári bola cena ropy Brent 54,6 USD za barel, v júni to bolo už iba 46,4 USD. Ceny benzínu a nafty aj preto poklesli v júni o 3,7 % medziročne, kým ešte v januári rástli tempom 3,4 % r/r.

Inflácia v eurozóne pokračuje v miernom spomaľovaní, podľa rýchleho odhadu Eurostatu bola v júni na úrovni 1,3 %, čo je o 0,1 p.b. menej ako v máji. Pozitívnou správou je zrýchlenie tzv. jadrovej inflácie, očistenej o ceny potravín, tabaku, alkoholu a energií, ktorá zrýchlila na 1,1 % r/r z májových 0,9 %. Ďalšou dobrou správou je zrýchlenie inflácie v službách v júni na 1,6 % r/r z 1,3 %, nakoľko ceny služieb sú korelované so mzdami.

Keďže júnová inflácia naplnila očakávania, výhľad do budúcnosti sa nemení. Medzimesačné zmeny cien budú mierne, ale z dôvodu bázického efektu bude v lete inflácia na medziročnej úrovni rásť k úrovni 1,5 %, ku koncu roka môže mierne poklesnúť. Priemerná inflácia za rok 2017 by mala byť v okolí 1 % medziročne.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-jun-inflacia-podla-ocakavani/