Komentár k indexu spotrebiteľských cien za jún: Po mesačnej pauze je inflácia opäť v mínuse

| 14.07.2014

Miera inflácie sa v júni v súlade s našimi očakávaniami opäť zosunula mierne pod nulu. Pri medzimesačnom raste cien o 0,1 %, vykázal Štatistický úrad SR medziročný pokles cenovej hladiny rovnako o 0,1 %.

K miernemu medzimesačnému rastu hladiny prispeli nové kolekcie oblečenia a obuvi. Letné šatstvo a obuv prinieslo na pulty aj vyššie ceny (0,9 %). Rast poplatkov za prijímacie skúšky na vysoké školy zvýšil ceny vzdelávania o 0,6 % medzimesačne. Na medzimesačnej báze zhodne o 0,1 klesli ceny potravín a nápojov a rekreácie a kultúry.

Pri medziročnom porovnaní sa najviac znížili ceny potravín, čo je pomerne raritný jav. Za posledných desať rokov bol zaznamenaný pokles cien potravín iba dvakrát a to v roku 2005 a 2009. Významný bol najmä pokles v krízovom roku kedy sa pokles cien blížil k 6 %. Z histórie je vidieť, že časové úseky poklesu cien potravín sú väčšinou krátkodobé a nasledované prudkým rastom. Súčasný medziročný pokles cien potravín (-1,7 % ) by podľa našich odhadov mal byť na svojom dne a ku koncu roku by sme mohli vidieť už aj mierny rast cien. Ten však bude do značnej miery tlmený veľmi dobrou úrodou, ktorú poľnohospodári ohlasujú na rekordných úrovniach.

Aj v najbližších mesiacoch očakávame, že cenová hladina sa bude držať v tesnej blízkosti minuloročnej úrovne cien. Prvé náznaky veľmi mierneho nárastu cien sa dajú očakávať najskôr v poslednom kvartáli tohto roka.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-jun-po-mesacnej-pauze-je-inflacia-opat-minuse/