Komentár k indexu spotrebiteľských cien za jún: Vývoj cien rovnaký už tretí mesiac v rade

| 13.07.2015

Vývoj cien v júni nedosiahol vývoj očakávaný trhom. Tretí mesiac v rade stojí ich medziročný vývoj na hodnote -0,1 %. O rovnakú avšak plusovú hodnotu sa zmenili ceny v porovnaní s predošlým vývojom. Podľa údajov Štatistického úradu trvá medzimesačné zvyšovanie cien už štvrtý mesiac za sebou. Jadrová inflácia, ktorá najlepšie zachytáva vplyv domáceho dopytu na ceny, bola medziročne vyššia o 0,2%.

Vývoj indexu spotrebiteľských cien na Slovensku držia v pásme pod nulou naďalej najmä pohonné hmoty. Medziročne sú ich ceny nižšie o viac ako 5%. Na druhom mieste sú v tomto zmysle ceny bývania. Vďaka veľkému podielu výdavkov na bývanie v spotrebnom koši domácností zohráva veľkú úlohu aj pokles iba o 0,7% medziročne. Naopak najvyšší rast cien spomedzi všetkých kategórií má veľmi netradične nábytok a vybavenie domácností (2,4% r/r). Táto kategória spotreby naďalej profituj oživenia na realitnom trhu a následne vyššom dopyte po zariaďovaní domácností. Podobne vysokú hodnotu medziročného rastu zaznamenalo vzdelávanie (2,3% r/r). V tomto prípade je však v slovenských podmienkach nadpriemerný rast cien vzdelávania dlhodobým trendom.

Pri porovnaní s okolitými krajinami sú naše hodnoty vývoja cien z tých nižších. Nižšie hodnoty vývoja cien sú už len v Poľsku. V Maďarsku aj v Českej republike je rast cien už nad hodnotou 0,5 % r/r. Očakávanie podobného vývoja na Slovensku je závislé od viacerých faktorov. Dôležitý bude určite vývoj svetových cien ropy, kde očakávame len mierny rast cien. Ďalší faktor sú ceny potravín, ktoré by aj napriek dobrej úrode mali mierne rásť. Dokopy so silnejúcim domácim dopytom by mohli ceny na konci roka rásť o 0,5% - 0,7% medziročne.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-jun-vyvoj-cien-rovnaky-treti-mesiac-rade/