Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj: Inflácia mierne spomalila

| 15.06.2018

  • V súlade s očakávaniami sa inflácia prehupla do plusových úrovní. Aj keď je hodnota naozaj len symbolicky nad nulou (+0,2%), tak malo by už ísť o trvalý stav.
  • Hlavným dôvodom je stabilizovaná cena ropy na vyšších úrovniach. Aktuálna cena ropy znamená medziročný rast cien ropy vyjadrenej v eurách na úrovni 45%, v januári 2017 by malo ísť až o takmer 80%. Preto nemožno čakať ďalšie znižovanie cien energií nad rámec už ohlásených zmien.
  • Očakávame, že celková spotrebiteľská inflácia by mala dosiahnuť hodnotu +0,5% a v priebehu roka by mala postupne rásť k 1%

Eurostatom zverejnený rýchly odhad inflácie na začiatku mesiaca predznamenal mierne spomalenie inflácie. Štatistický úrad ich dnes potvrdil a ceny na Slovensku boli v máji medziročne vyššie o 2,6 %, čo bolo o niečo menej ako v apríli, keď narástli o 2,9%. Medzimesačne sa ceny nezmenili.

V apríli cenovými štatistikami zakývali ceny leteniek, keď medzimesačne vzrástli o 45%, čo súviselo s výletmi okolo Veľkej noci. V máji sa ceny znížili o takmer 27% a tak ich medziročný rast sa dostal na 8%, čo je už vzhľadom na rastúce ceny ropy pochopiteľná úroveň. Preto aj celkovú májovú infláciu môžeme hodnotiť ako číslo neovplyvnené sezónnymi výkyvmi a teda relevantnejšiu pre hodnotenie stavu ekonomiky.

V máji sme videli pokračovanie postupného znižovanie rastu cien potravín. Stále hovoríme o medziročnom raste 5%, no je nižší ako v apríli, keď rast dosahoval 6%. Za poklesom miery rastu potravín je najmä pokles rastu cien ovocia a mäsa. V položke ovocie poklesli ceny banánov, ktoré majú v spotrebnom koši 2-krať väčšiu váhu ako najtradičnejšie slovenské ovocie – jablká. Ceny jabĺk sú pri tom medziročne vyššie o 46 %.

Vývoj cien v najbližších mesiacoch môže opäť priniesť dynamický priebeh. Rast cien motorových palív sa ešte naplno neprejavil v oficiálnych inflačných štatistikách a tak očakávame, že v júni miera spotrebiteľskej inflácie porastie na 2,9%. Následne by už trvalejšie mala klesnúť na 2,7%. V každom prípade môžeme povedať, že jadrová inflácia (celková inflácia bez energií a potravín) je na úrovni 2% a v ďalších mesiacoch by mala postupne rásť najmä v sektore služieb. Potvrdzuje tak, že slovenská ekonomika sa už mierne prehrieva.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Juraj Valachyk
Senior analytik
juraj_valachy@tatrabanka.sk
02/5919 2033

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-maj-inflacia-mierne-spomalila/