Komentár k indexu spotrebiteľských cien za máj: Inflácia pridala do kroku

| 14.06.2017

Inflácia spotrebiteľských cien v máji mierne zrýchlila. Medzimesačne vzrástli ceny o 0,2 % oproti aprílu, medziročný rast cien v máji stúpol na 1,1 % z aprílových 0,8 %, v súlade s našimi predpokladmi. Rast cien dopravy a zdravotných služieb, čo boli doterajší hlavní ťahúni inflácie, mierne spomalil na 3,9 % resp. 2,5 % medziročne. Na druhej strane zrýchlili ceny potravín, ktoré v máji rástli tempom 3,5 % medziročne, oproti aprílovým 1,9 %. Za rastom cien potravín sú hlavne ceny citrusových plodov. Ceny ovocia narástli v máji o 11,6 % medziročne. Potraviny sa zároveň stali najväčším prispievateľom k inflácii a zvyšujú ju o 0,65 p.b. Naopak, brzdou inflácie zostávajú ceny bývania, hlavne energií, ktoré infláciu znižujú o -0,45 p.b.

Zrýchlenie inflácie je čiastočne spôsobené bázickým efektom: máj a letné mesiace roku 2016 boli mesiacmi s najvýraznejším poklesom cenovej hladiny. Preto očakávame, že v letných mesiacoch bude inflácia na medziročnom porovnaní zrýchľovať a kulminovať okolo 1,5 %, aj keď medzimesačné rasty môžu byť relatívne nízke, v okolí 0,1 %. Priemer inflácie za rok 2017 by sa mal pohybovať tesne nad 1 %.

Odhad Eurostatu o inflácii v eurozóne v máji mierne sklamal. Po veľmi sľubnom apríli, keď inflácia dosiahla 1,9 % medziročne, klesla na májových 1,4 %. Ešte horšou správou je, že inflácia očistená o ceny energií a jedla, ktorú sleduje ECB, klesla na 0,9 % z aprílových 1,2 %. Infláciu tlačia dole najmä ceny tovarov, ktoré narástli iba o 0,3 %. Prudké zmeny tempa inflácie sú v eurozóne v jarných mesiacoch bežné a sú spôsobené veľkonočnými sviatkami. Májovú úroveň inflácie teda považujeme za smerodajnú. Zdá sa, že trvalá a stabilná inflácia blízko 2 % v eurozóne je stále v nedohľadne.

Napriek tomu, že inflácia spotrebiteľských cien je pod želanou úrovňou dvoch percent, existuje niekoľko dôvodov na optimizmus. Prvým je, že inflácia je čiastočne tlačená dole regulovanými cenami energií, pričom tento efekt by mal odznieť v roku 2018. Druhým dôvodom je, že aj keď ceny tovarov rastú relatívne pomaly, ceny služieb, sú blízko želanej úrovne. Ceny služieb sú totižto silno previazané s mzdami, teda rast cien služieb je spravidla aj rastom miezd zamestnancov.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-maj-inflacia-pridala-do-kroku/