Komentár k indexu spotrebiteľských cien za november: Inflácia trafila svoj cieľ

| 14.12.2017

Inflácia spotrebiteľských cien v novembri pozitívne prekvapila. Po 4,5 roku dosiahla inflácia svoj cieľ, ktorý je podľa mandátu ECB definovaný ako inflácia tesne pod 2%. Inflácia v novembri dosiahla podľa ŠÚSR takmer ideálnych 1,9% medziročne, čo bolo mierne nad očakávania. Napriek tomu nepriniesla inflácia iba pozitíva.

Rast cenovej hladiny bol ťahaný najmä cenami potravín a pohonných hmôt. Obidve cenové kategórie sú veľmi volatilné a spravidla sú slabšie previazané so stavom ekonomiky. ECB ich preto pri rozhodovaní o menovej politike spravidla neberie do úvahy a sleduje infláciu o ne očistenú. Ceny potravín rástli o 0,8% medzimesačne a o 6,5% medziročne, ceny dopravy rástli o 3,9% medziročne. Ceny potravín boli ťahané najmä cenami vajec a tak skupina tovarov mlieko, syr a vajcia, narástla medzimesačne o 4,7%. Naopak, oleje a tuky, kam patrí aj maslo, rast ceny ktorého bol donedávna stálicou slovenských médií, klesli o 1,5%. Ceny dopravy boli ťahané hlavne cenami palív, ktoré rástli o 3,2% medzimesačne. Ceny pohonných hmôt na čerpacích staniciach podľa ŠÚSR ale v posledných týždňoch klesali, preto očakávame spomalenie rastu v decembri.

V decembri 2017 by malo byť medziročné tempo inflácie na podobných úrovniach ako v novembri. Vzhľadom na odznenie viacerých šokov (či už potravinových alebo ropných) z posledných rokov očakávame v roku 2018 relatívne stabilnú infláciu, ktorá by sa mala hýbať tesne nad 2% medziročne.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-november-inflacia-trafila-svoj-ciel/