Komentár k indexu spotrebiteľských cien za november: Potraviny ťahajú infláciu k historickému minimu

| 12.12.2013

Štatistický úrad SR dnes zverejnil index spotrebiteľských cien, ktorý opäť priniesol prekvapenie. Namiesto stabilizácie medziročnej dynamiky rastu cien vidíme opäť nižší rast. V novembri bol zaznamenaný tretí medzimesačný pokles cien v roku, tentokrát o 0,1 %, čím sa medziročná dynamika inflácie dostala na úroveň 0,5 %.


Najsilnejší vplyv na spomalenie dynamiky mali potraviny a najmä neobvykle silný pokles cien ovocia. Prepad cien o viac ako 10 % medzimesačne sme nevideli minimálne posledných 6 rokov a bol ťahaný najmä exotickým ovocím a jablkami. Druhým najsilnejším faktorom boli ceny pohonných hmôt, kde priaznivý vývoj cien ropy a dolára umožňuje ich znižovanie. V novembri klesli ceny pohonných hmôt o 2 % medzimesačne a rovnaké číslo vidíme aj pri medziročnom vývoji cien v celej doprave.


Takýto rast cien je len tesne nad úrovňou historického minima z rokov 2009 alebo 2010. Vývoj v najbližších mesiacoch však s vysokou pravdepodobnosťou pokorí aj hranicu 0,4 % r/r. Začiatok roka bude zo spotrebiteľského hľadiska veľmi priaznivý a ohlásený 7 %- ný pokles cien elektriny a len veľmi mierny rast cien ostatných energií môže dostať infláciu ešte bližšie k nule. V prípade pretrvávajúceho poklesu cien potravín spolu s pohonnými hmotami sa dá hovoriť aj o dočasnom prepade do deflačného pásma.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-november-potraviny-tahaju-inflaciu-k-historickemu-minimu/