Komentár k indexu spotrebiteľských cien za november: Rast cien je naďalej nulový

| 12.12.2014

Medziročné porovnanie cien zostalo rovnako ako v minulom mesiaci na nulovej úrovni. Medzimesačný vývoj však bol z viacerých príčin presne opačný. Kým v októbri ceny o medzimesačne vzrástli o 0,1 % v novembri zaznamenal Štatistický úrad SR pokles o rovnakú hodnotu.

Za poklesom indexu spotrebiteľských cien oproti predošlému mesiacu stojí z najväčšej miery administratívne určené nulové cestovné železničnou dopravou. ŠÚ SR odhadol, že táto zmena mala na ceny cestovného vplyv 12 %. Bez tohto jednorazového opatrenia by bol medzimesačný vývoj na nule. Aj druhý najsilnejší vplyv ide na vrub dopravy, ale príčiny sú tentokrát trhového charakteru. Do cien benzínov sa postupne premieta strmo klesajúca cena ropy. Cena pohonných látok vďaka tomu klesla z mesiaca na mesiac o 3,2 %. Negatívny efekt na infláciu mal aj pokles cien alkoholických nápojov o 0,9 % m/m.

Dynamiku inflácie naopak zvyšoval nárast cien nábytku a vybavenia domácností o 0,9 % m/m. Je to najvyšší medzimesačný nárast cien v tejto kategórii spotreby minimálne za posledných 14 rokov. Toto odvetvie bolo dlhé roky stelesnením slabého dopytu avšak súčasné oživenie na trhu s nehnuteľnosťami spolu s rastom miezd tomuto odvetviu zjavne prospieva.

Aj napriek medzimesačnému poklesu vďaka jednorazovému vplyvu administratívneho rozhodnutia sa vo vývoji inflácie dajú nájsť niektoré proinflačné faktory. Taktiež pri porovnaní medziročného vývoja cien vidieť, že 8 z 12 kategórií spotreby majú kladné hodnoty. Celková cenová hladina je ťahaná nadol iba niekoľkými, ale zato silnými vplyvmi ako sú dobrá úroda a pokles cien ropy. Tieto faktory však zohrajú významnú úlohu aj v nasledujúcom období a preto neočakávame výraznejšie oživenie rastu cien ani v priebehu prvého polroka 2015. Predpokladáme, že priemerný rast indexu spotrebiteľských cien by mal byť v roku 2015 na úrovni 0,5 %.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-november-rast-cien-je-nadalej-nulovy/