Komentár k indexu spotrebiteľských cien za október: Inflácia postupne rastie k nule

| 25.11.2016

V súlade s očakávaniami sa medziročný vývoj indexu spotrebiteľských cien postupne približuje
k plusovým úrovniam. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa medziročný pokles cenovej hladiny zmiernil z septembrových -0,5 % na -0,3 % v októbri.  Medzimesačne sa ceny zvýšili
o 0,2%, čo je rast typický pre mesiac október.

Za nižší medziročný pokles cien spotrebného koša môže najmä vývoj cien v doprave. Stabilizácia či mierny rast cien ropy znamená, že ceny motorových palív od leta pozvoľna stúpajú. Medziročne sú ceny benzínu vyššie o takmer 1%. V ďalšom období však nepredpokladáme rast cien ropy a teda ani viditeľný rast cien motorových palív.

V štruktúre indexu spotrebiteľských cien sa v októbri neobjavili žiadne prekvapenia. Na poklese celého indexu o 0,3 % r/r sa naďalej najviac podieľajú potraviny a nápoje v tesnom závese s cenami energií pri bývaní (plyn a elektrina). Za ostatné takmer 4 roky sa pokles cien ropy sa prejavil na poklese cien plynu o 12,8%,elektriny o 12,6%,no na cene tepelnej energie len o miernych 1,1%.
V regulácii ceny tepla smerom nadol vidíme určitý priestor.

Cenový vývoj bude do konca roka naďalej najmä pod vplyvom cien potravín a cien pohonných hmôt.
hmôt. Preto očakávame, že ku koncu tohto roka sa medziročná zmena cien prehupne tesne nad 0%. Inflácia v januári 2017 by sa už mala pohybovať okolo +0,6%.


Cena ropy, plynu, elektriny a tepla pre domácnosti      
                                                                               
                                                                                Január 2013=100

Celková zmena ceny 01/2013 – 10/2016Cena ropy, plynu, elektriny a tepla pre domácnosť

  • Ropa v eur -51%
  • Plyn -12,8%
  • Elektrina -12,6%
  • Teplo -1,2%

     
                                                                                 Zdroj: Eurostat, Tatra banka RESEARCH

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-oktober-inflacia-postupne-rastie-k-nule/