Komentár k indexu spotrebiteľských cien za október: "Pokles cien dosiahol nové minimum"

| 12.11.2015

Cenový vývoj nebol v histórii Slovenska pre spotrebiteľov nikdy priaznivejší. V októbri ceny klesli medziročne o 0,6 %. Medzimesačná dynamika cien sa paradoxne po troch mesiacoch dostala
do čiernych čísel. Ceny boli v októbri v porovnaní so septembrom o 0,1 % vyššie.

Keďže výsledky zverejnené Štatistickým úradom SR boli veľmi blízko trhovému konsenzu, nie je
vo zverejnených číslach žiadne väčšie prekvapenie. Medzimesačne klesli ceny iba v doprave vďaka poklesu cien pohonných hmôt o 0,8 % a mierne klesli aj ceny nábytku o 0,1 %.

Viceprezident ECB Vítor Constancio nazval súčasný cenový vývoj v eurozóne ako obdobie negatívnej inflácie. Ako je to na Slovensku? Napĺňa súčasný cenový vývoj podmienky deflácie? Jednu
z podmienok, pokles cien trvajúci viac ako jeden rok, ktoré viceprezident ECB spomenul, bez pochýb spĺňame. Cenová hladina klesá len na malé výnimky od februára 2014. Avšak existujú ďalšie aspekty hodnotenia deflácie. V prípade rozsahu tovarov a služieb, ktoré sú zasiahnuté poklesom cien môžeme v októbri reálne hovoriť o dvoch odvetviach. Za obomi stojí najmä pokles cien ropy a energií. Ceny v doprave sú nižšie o 7,6 % a v bývaní o 1,8 % medziročne. V prípade, že by ceny v doprave boli medziročne rovnaké, vývoj celej cenovej hladiny by sa prehupol do mierneho plusu.
Z tohto pohľadu a v situácii keď sa rast slovenskej ekonomiky zvyšuje, si nemyslíme, že súčasný cenový vývoj na Slovensku napĺňa všetky aspekty deflácie.

Očakávame, že aj napriek októbrovému miernemu prehĺbeniu poklesu cien sa blížime ku koncu obdobiu negatívnej inflácie. Výrazne by k tomu mal prispieť výpadok efektu bezplatného cestovania vlakovou dopravou pre vybrané skupiny obyvateľstva zavedeného v novembri minulého roka. Na druhej strane bude rast cenovej úrovne držať na nízkych hodnotách nad nulou ďalší predpokladaný pokles cien plynu a zníženie DPH na niektoré druhy potravín.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-oktober-pokles-cien-dosiahol-nove-minimum/