Komentár k indexu spotrebiteľských cien za september: "Cenový vývoj sa priblížil k nule"

| 18.10.2016

Januárový výsledok inflácie bol opäť nižší ako trhové očakávanie. Tak medziročný ako aj medzimesačný rast boli podľa Štatistického úradu SR nižšie o jednu desatinu. Na začiatku roka sa tak zopakoval rekord z októbra minulého roka -0,6 % r/r. Aj samotný medzimesačný pokles je z dlhodobého pohľadu rekordný. Január býval tradične mesiac, v ktorom sme oproti predošlému mesiacu videli najdynamickejší rast. Takýto vývoj súvisel pravdepodobne najmä so zaužívanou zmenou cenníkov na nový rok. V posledných rokoch sa však tento efekt značne pozmenil a v tomto roku ceny dokonca klesli o 0,2 %.

Z historického pohľadu veľmi neštandardný január bol zapríčinený viacerými faktormi. Prekvapujúci bol najmä vývoj cien potravín. Tie rovnako ako celý spotrebný kôš zaznamenali historicky najnižšiu medzimesačnú dynamiku v prvom mesiaci roka (-0,8 %). Vďaka efektu nižšej DPH na vybrané potraviny bolo očakávané, že ceny potravín budú rasť len minimálne. Rozsah poklesu však bol prekvapením.
Vplyv ropy na ceny pohonných hmôt
žiadne výrazné prekvapenia nepriniesol. Dokopy sa ceny
v doprave znížili oproti decembru o 1,3 %. Pri medziročnom porovnávaní klesli výdavky na dopravu
z celého spotrebiteľského koša najviac (-4,3 %).
Ďalší výrazný záporný vplyv na cenovú hladinu mali ceny energií pre domácnosti. Nižšie ceny plynu o 3,5 %, elektriny o 0,8 % a tepelnej energie o 0,2 % znížili cenovú hladinu podobnou mierou ako pokles cien potravín (0,14 p.b)

Z pohľadu prognózy celoročnej inflácie je začiatok roka kľúčový, keďže cenová úroveň z januára ma dopad na celý rok. Predpoklady na dosiahnutie priemernej inflácie okolo 0,2 %  medziročne sú týmto záporným prekvapením do istej miery podkopané. Riziká, ktoré sme na tento rok očakávali sa materializovali hneď v prvom mesiaci. I keď očakávame postupný rast cien ropy na 50 dolárov za barel na konci roka a rastúci tlak domáceho dopytu, v prípade ďalšieho negatívneho prekvapenia sa priemerná inflácia dostane nad nulu len veľmi ťažko. Spôsobiť by to mohol napríklad extrémne neúrodný rok alebo náhly prudký rast cien ropy. Oba tieto faktory sú však len ťažko prognózovateľné.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Editor
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-september-cenovy-vyvoj-priblizil-k-nule/