Komentár k indexu spotrebiteľských cien za September: Rast cien v septembri bez výrazných zmien

| 15.10.2018

Inflácia v septembri dosiahla úroveň 2,7 % medziročne, o 0,1 p. b. menej ako v auguste a o rovnako menej, ako bol náš predpoklad. V roku 2018 hrajú v inflácii prím ceny potravín a rastúca cena ropy, ktorá sa premieta do vyššej ceny dopravy a energií. Skupiny tovarov potraviny, doprava a bývanie (kam patria ceny energií a tepla), spolu zdvihli infláciu o 1,8 p. b., zvyšných 9 kategórii si rozdelilo ostávajúcich 0,9 p. b. Inflácia je v roku 2018 ešte nepodliezla hranicu 2 %, ku koncu roku by mala spomaliť k 2,4 % medziročne.

Ceny potravín vzrástli o 3,7 % r/r, podobný tempom ako predošlé dva mesiace. Napriek tomu, že ceny dopravy zaznamenali medzimesačný pokles (-1,5 % m/m), v medziročnom vyjadrení ceny dopravy stále rastú relatívne rýchlo (6,1 % r/r). Za medzimesačným poklesom cien sú opäť ceny leteckej dopravy, ktoré sú v roku 2018 veľmi volatilné. Výrazný medzimesačný pohyb zaznamenali ceny oblečenia a obuvi (1,7 % m/m). Podobná zmena je pri týchto cenách bežná, posledné roky sa ale udiala až v októbri.

Ceny tovarov vo všeobecnosti rastú pomalšie, ako ceny služieb, na čo má nemalý vplyv silný rast miezd na Slovensku. Ku koncu roka 2018 očakávame slabnutie vplyvu cien ropy kvôli bázickému efektu. Celková inflácia tak bude mierne klesať k úrovniam tesne nad 2 %, kde by sa mala pohybovať aj v roku 2019.

Kontakt pre doplňujúce informácie:
Tibor Lörincz
Ekonomický analytik
tibor_lorincz@tatrabanka.sk
02/5919 2079

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-september-rast-cien-septembri-bez-vyraznych-zmien/