Komentár k indexu spotrebiteľských cien za september: Rast cien smeruje strmo nadol

| 14.10.2013

Podľa ŠÚ SR sa medziročný rast cien opäť prepadol o niekoľko desatín nižšie. V septembri bola ich dynamika medziročného rastu 1 %. Tento vývoj je do značnej miery prekvapivý, keďže trh čakal zastabilizovanie miery rastu cien na minulomesačnej úrovni 1,3%. Vďaka medzimesačnému poklesu polovice spotrebných kategórií bola cenová hladina oproti augustu nezmenená.

Podobne ako v predošlom mesiaci sa pod cenový vývoj silne podpísali ceny potravín. V rámci tejto kategórie sa najviac prepadli ceny ovocia a zeleniny (-4,6 % a -3,4 %), no aj vývoj cien ostaných položiek potravín bol len veľmi mierny. Vďaka tomu boli oproti augustu ceny potravín s nealko nápojmi nižšie o 0,4 %. Rovnako o 0,4 % klesli aj ceny v rekreácii a kultúre. Naopak najviac vzrástli ceny vzdelávania o 2,4 % medzimesačne, no oproti predošlým rokom je tento septembrový rast miernejší.

Pokles rastu cien predbieha naše očakávania a predpokladáme, že sa ešte neskončil. Do konca roka sa s veľkou pravdepodobnosťou dostane ešte nižšie, teda pod 1 % medziročne. Súčasný vývoj je zo spotrebiteľského pohľadu veľmi priaznivý a posledné správy o regulovaných cenách hovoria, že v budúcom roku bude cenový vývoj minimálne podobný ak nie ešte nižší. Dá sa preto očakávať, že aj relatívne nízky rast nominálnych miezd bude stačiť na to, aby reálne príjmy rástli.


Kontakt pre doplňujúce informácie:
Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-september-rast-cien-smeruje-strmo-nadol/