Komentár k indexu spotrebiteľských cien za september: Vývoj cien opäť na historickom minime

| 13.10.2015

Pokles cien bol v septembri opäť na historickom minime. Opakuje sa tak situácia z februára tohto roka keď spotrebiteľské ceny medziročne klesli o 0,5%. Konečný výsledok bol o niečo nižší ako bol trhový konsenzus na úrovni -0,4%. Medzimesačne boli ceny nižšie o 0,3 %, čo je najväčší pokles za takmer 9 rokov.

Za septembrovými rekordmi stojí najmä ropa a administratívne rozhodnutie. Ropa je jedným z faktorov, ktorý vstupuje do vzorca na výpočet ceny plynu a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
je ten, ktorý povie kedy sa zmena ceny plynu na svetových trhoch pretaví do koncových spotrebiteľských cien. Práve tento september bol tým mesiacom, v ktorom sa znížili ceny plynu pre domácnosti v priemere o 3,8 %. Ďalší faktor, ktorý prispel k poklesu indexu spotrebiteľských cien boli ceny pohonných hmôt. V septembri sa tankovalo v priemere o 4,3% lacnejšie v porovnaní s augustom. Mierne prekvapili ceny potravín, ktoré zastavili svoj medzimesačný pokles. V septembri vzrástli ceny zeleniny o 3,9% medzimesačne, kým zvyčajne v tomto období zaznamenávajú pokles. 

Do konca roka sa už podobne výrazný záporný efekt na spotrebiteľské ceny neočakáva. Práve naopak cenový vývoj by sa aj vďaka cenám potravín a bázickému efektu cien ropy mal stabilizovať okolo nuly. Najbližší výraznejší vplyv na pokles indexu spotrebiteľských cien by malo byť zníženie DPH na vybrané potraviny, ktoré je súčasťou jedného z vládnych balíčkov opatrení. Od januára klesne DPH pri niektorých druhoch potravín z 20% na 10%. Pokiaľ nepríde k prudkej zmene cien ropy mal by ešte existovať dodatočný priestor aj na pokles cien plynu. Podľa našich prepočtov by sa však medziročný vývoj cien už mal dostať nad nulu.

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-indexu-spotrebitelskych-cien-za-september-vyvoj-cien-opat-historickom-minime/