Komentár k inflácii za december "Inflácia sa prehupla do plusu"

| 13.01.2017

V súlade s očakávaniami sa medziročný vývoj indexu spotrebiteľských cien prehupol do plusových úrovní. Aj keď je hodnota naozaj len symbolicky nad nulou (+0,2%), tak malo by už ísť o trvalý stav.

Hlavným dôvodom na postupný rast cenovej hladiny je stabilizovaná cena ropy na vyšších úrovniach. V uplynulých 3 rokoch bol pokles cien energií hlavným dôvodom poklesu celkovej cenovej hladiny. Svoje urobil aj pokles cien potravín kvôli dobrým úrodám.

Aktuálna cena ropy na úrovni 54,50 USD za barel pri kurze 1,06 EUR/USD znamená medziročný rast cien ropy vyjadrenej v eurách na úrovni 45%, v januári 2017 by malo ísť až o takmer 80%. Preto nemožno čakať ďalšie znižovanie cien energií nad rámec už ohlásených zmien. Taktiež, v januári 2016 došlo k zníženiu sadzby DPH na vybrané potraviny, čo sa v januári 2017 už nebude opakovať. Jadrová inflácia sa drží okolo 1% a rastúca ekonomika by ju mala zdvihnúť o niečo vyššie.

V januári 2017 sa prejavia ohlásené zmeny cien regulovaných komodít ako plyn, teplo, vodné a pod. Očakávame, že celková spotrebiteľská inflácia by mala dosiahnuť hodnotu +0,5% a v priebehu roka by mala postupne rásť k 1%.

Cena ropy, EUR za barel

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Juraj Valachy
Senior analytik
juraj_valachy@tatrabanka.sk
02/5919 2033

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-inflacii-za-december-inflacia-prehupla-do-plusu/