Komentár k rozhodnutiu ECB o gréckych dlhopisoch: ECB dala deadline pre dohodu medzi Gréckom a veriteľmi

| 05.02.2015

ECB včera večer (4.2.2015) vydala vyhlásenie, že prestáva akceptovať grécke dlhopisy ako zábezpeku na pôžičky z ECB. Ku koncu decembra 2014 si grécke banky požičiavali 56 mld. Eur z ECB vrámci štandardných operácií. Ako dôvod ECB uviedla, že neočakávajú pokračovanie programu ekonomických reforiem. Uvedené opatrenie začína platiť 11. februára, čo je vlastne doba, ktorú ECB dala gréckej vláde na korekciu reformného kurzu. Toto prelomové rozhodnutie ECB sa stalo len krátko po stretnutí gréckeho premiéra p. Tsiprasa s guvernérom ECB p. Draghim, včera 4. februára.

Grécke banky môžu preklopiť existujúce štandardné úvery do úverov ELA. Sú to vlastne úvery jednoducho povedané „ na dobré slovo". Teda úvery, ktoré sú poskytované bez relevantnej záruky a sú poskytované miestnou centrálnou bankou. Tieto úvery však tiež podliehajú schváleniu ECB a za určitých okolností môžu byť odmietnuté, čo by pri nezmenení reformného programu asi aj boli.

Veľmi podobný scenár sa už udial na Cypre. ELA bola poskytnutá aj cyperským bankám v čase krízy. Vtedy ešte vláda a banky odmietali reformy a ECB vtedy vydala krátke stanovisko, že poskytnutie ELA je viazané na schválenie reformného programu a bez neho bude financovanie ukončené v priebehu 3 pracovných dní. Na Cypre sa vtedy stihli v danom horizonte prijať reformy a financovanie pokračovalo ďalej.

Podobný scenár sa pravdepodobne udeje aj v Grécku. Vyjednávania ohľadne dlhu sú na dobrej ceste, no ECB dala svojím rozhodnutí jasný časový rámec. Žiadne vyjednávania ďalšie mesiace, ale 7 kalendárnych dní.

Paradoxne situáciu môžu vyhrotiť samotní Gréci, ktorí hrozbe odchodu z eurozóny uveria. V tom prípade by začali húfne vyberať úspory z bánk a banky by potrebovali ešte väčšiu pomoc s likviditou. Pred 2 rokmi pri podobnej situácii gréckym bankám pomohla ECB poskytnutím tzv. Emergency liquidity assistance (ELA). Pokiaľ požiadavky na reformy nebudú zo strany gréckej vlády akceptované, tak ECB svoju pomoc stiahne. Banky prestanú byť likvidné a jedinou možnosťou ako nevyvolať úplný krach ekonomiky bude zaviesť vlastnú menu a obnoviť solventnosť bánk.

Myslíme si, že vyjednávania medzi gréckou vládou a veriteľmi (krajinami eurozóny) sú na dobrej ceste a k odchodu Grécka nakoniec nedôjde. Krok ECB chápeme ako veľmi silný a účinný tlak na dohodu o novom reformnom programe. Mesiace rokovaní by len vnášali neistotu do už tak neistého vývoja ekonomiky eurozóny. ECB chce týmto krokom predísť zbytočnému oslabovanie ekonomického rastu, ktorý dlhá diskusia o odchode Grécka z eurozóny určité prináša.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Juraj Valachy
Senior analytik
juraj_valachy@tatrabanka.sk
02/5919 2033

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-rozhodnutiu-ecb-greckych-dlhopisoch-ecb-dala-deadline-dohodu-medzi-greckom-veritelmi/