Komentár k rýchlemu odhadu HDP za 1. kvartál 2014: Rast HDP prevýšil očakávania, zamestnanosť rastie rýchlejšie

| 15.05.2014

Výsledok slovenského HDP viac ako potvrdil očakávanie vyššieho rastu v porovnaní s koncom roka 2013. Ekonomika SR vyprodukovala podľa ŠÚ SR v 1. kvartáli 2014 o 2,4 % medziročne viac. Trh očakával rast 1,8 %. Oveľa lepšie sa trhové očakávania trafili do medzikvartálneho rastu, ktorý bol podľa ŠÚ SR 0,6 %, kým trh čakal 0,7 %.

K potvrdeniu trendu zrýchľujúceho rastu HDP pravdepodobne prispela aj mierna zima. Tá najviac pomohla sezónnym odvetviam ako je napríklad aj stavebníctvo, ktoré produkcia v prvom kvartáli klesla len minimálne o 0,2 % medziročne. Svojej povesti nezostal nič dlžný ani zahraničný obchod, ktorý opäť zaznamenal vysoký prebytok, avšak v medziročnom porovnaní je jeho nárast relatívne mierny (2,3 %). Najzaujímavejší bol v prvom kvartáli vývoj maloobchodných tržieb (1. kvartáli 4,3 % r/r). Ten jednoznačne naznačuje posilňovanie rastu najmä prostredníctvom domáceho dopytu. Zdá sa, že nízky rast cien v súčasnosti pôsobí na ekonomiku skôr stimulujúcu ako naopak a priaznivý cenový vývoj podporuje rast spotreby. Preto pri zverejnení detailnej štruktúry rastu 4. júna očakávame najmä rast domáceho dopytu.


Rovnako zaujímavý ako samotný zrýchľujúci rast domáceho produktu je aj vývoj zamestnanosti. Dokonca aj pri relatívne nízkom raste dokázala ekonomika vytvoriť medziročne o 0,5 % viac pracovných miest. Ďalší zaujímavý aspekt dnes zverejnených čísiel je rast nominálneho HDP. Ten je o 0,5 p.b. nižší ako rast reálneho produktu. Takýto vývoj určite nehrá do karát ministerstvu financií minimálne z toho dôvodu, že nižší rast nominálneho HDP nám znižuje Eurostatom sledovaný dlh vyjadrený ako percento z HDP o niečo menej oproti pôvodným očakávaniam.


V nasledujúcich kvartáloch očakávame iba mierne zvýšenie medzikvartálneho rastu, by čo však malo stačiť nato, že medziročný rast bude na konci roka okolo 3 % medziročne.

 

obr.JPG

 


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/59192833

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-rychlemu-odhadu-hdp-za-1-kvartal-2014-rast-hdp-prevysil-ocakavania-zamestnanost-rastie-rychlejsie/