Komentár k rýchlemu odhadu HDP za 2. kvartál: "Rast ekonomiky predbehol očakávania"

| 25.11.2016

Podľa údajov, ktoré dnes zverejnil Štatistický úrad SR bol rast Slovenskej ekonomiky v treťom kvartáli 3 % medziročne. Oproti predošlému kvartálu ide o spomalenie o 0,8 p.b. Rýchly odhad rastu HDP za tretí kvartál bol negatívnym prekvapením. Trhový konsenzus bol na úrovni 3,3 % r/r. Medzikvartálny rast dosiahol po sezónnom očistení úroveň 0,7 %.

Pozitívom je naďalej pretrvávajúci silný rast zamestnanosti. Tá už niekoľko kvartálov po sebe rastie rýchlejšie ako dve percentá medziročne. V treťom kvartáli sa táto dynamika dostala už na 2,4 % r/r. Na základe údajov úradov práce sa pokles počtu nezamestnaných takmer zastavil. Naopak rast zamestnanosti v domácom koncepte (počet pracovných pozícii vytvorených v rámci SR) naďalej dynamicky rastie. Tento nesúlad by mohol opäť poukazovať na rastúci počet zahraničných zamestnancov.

Detailné výsledky rastu hrubého domáceho produktu zatiaľ nie sú známe a budú zverejnené až 6. decembra 2016. Na základe vývoja indikátorov s mesačnou frekvenciou zverejňovania sa však dá predpokladať, že rast bol ťahaný domácim ale aj zahraničným dopytom. Práve externý dopyt zaznamenal isté spomalenie v porovnaní s druhým kvartálom. To sa prejavilo aj na raste priemyselnej produkcie, ktorá v treťom kvartáli rástla o 2,4 % r/r. Zatiaľ čo v predošlom období to bolo až 6,4 % r/r. Hlavným negatívom však bol vývoj v stavebníctve. Pokles jeho produkcie o 15,9 % pravdepodobne úzko súvisí aj s poklesom investícií. Silnejší impulz by sme mohli vidieť keď začne výstavba diaľničného obchvatu Bratislavy. Podľa posledných správ by sa mali práce v plnom rozsahu začať až v marci 2017.

Spomalenie rastu ekonomík vidieť aj v okolitých krajinách. Rovnako ako u nás, je toto spomalenie čiastočne zdôvodniteľné nižším čerpaním eurofondov. Očakávame, že spomalenie rastu by malo byť krátkodobé. Naštartovanie nových investícií v kombinácii s pozitívnym sentimentom v eurozóne a silnejúcim domácim dopytom by malo priniesť mierne zvýšenie rastu HDP.

 

Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/komentar-k-rychlemu-odhadu-hdp-za-2-kvartal-rast-ekonomiky-predbehol-ocakavania/