Medziročný vývoj cien stále pod nulou

| 13.10.2014

Vývoj indexu spotrebiteľských cien bol v septembri o niečo pomalší ako boli trhové očakávania. Podľa údajov ŠÚ SR bol v septembri cenový index pri medziročnom porovnaní nižší o -0,1 %. Medzimesačné porovnanie však bolo po dvoch mesiacoch opäť v pluse na úrovni 0,1 %.

Za kladnejším medzimesačným vývojom stojí najmä mierne prekvapivý vývoj cien elektriny. Na základe nového regulačného výmeru Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zaznamenal ŠÚ SR medzimesačné zvýšenie cien o 1,9 %. Vďaka tomu mala kategória bývanie najväčší kladný príspevok k vývoju cien. Naopak na nižšie hodnoty stláčal CPI najmä vývoj cien potravín. Okrem cien zeleniny, ktoré mierne vzrástli, smerovali ostatné ceny potravín nadol. Takýto plošný pokles cien všetkých kategórií potravín môže byť už aj dôsledkom ruského embarga na dovoz potravín z únie.


Riziká vývoja v nasledujúcich mesiacoch sú v podobe klesajúcich cien ropy, dobrej úrody a ruského embarga pomerne významné. Najmä v závislosti od ich pretavenia do samotných spotrebiteľských cien bude CPI rásť pomalšie, resp. rýchlejšie. Očakávame však, že medzimesačná dynamika vývoja cien bude naďalej veľmi blízko nuly. Vďaka bázickému efektu by sa preto medziročný vývoj mohol dostať mierne nad nulu.


Kontakt pre doplňujúce informácie:

Boris Fojtík
Ekonomický analytik
boris_fojtik@tatrabanka.sk
02/5919 2833

 

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/medzirocny-vyvoj-cien-stale-pod-nulou/