Mesačník: Apríl 2013

| 06.05.2013

Slovenský dlh rekordne rastie

Slovensko na konci roku 2012 dosiahlo rekordnú úroveň dlhu 52,12 % HDP. Jednou z príčin je aj konzervatívny prístup ARDALU a tvorba likvidnej rezervy. Zároveň sa stále viac začíname spoliehať na zahraničné zdroje, čím sa bude zvyšovať tlak na dodržiavanie konsolidácie verejných financií. Zákon o rozpočtovej zodpovednosti by mal zabezpečiť tlak na vládnucich politikov, posledné slovo však má parlament.

Viac v PDF dokumente

Priemysel bližšie k nule

Priemyselná produkcia vo februári spomalila svoj medziročný rast na 1,1 %. Pri detailnejšom pohľade na vývoj priemyselnej produkcie vidieť viaceré zmeny oproti januáru, avšak pozícia automobilového priemyslu ostala naďalej neohrozená.

Viac v PDF dokumente


Japonská centrálna banka ohlásila radikálne menové uvoľnenie

Japonská centrála banka predstavila radikálnu zmenu svojej politiky. Za hlavný cieľ si dala rast miery inflácie, ktorú chce zdvihnúť na 2 % zo súčasnej deflačnej úrovne. Na dosiahnutie svojho cieľa použije zdvojnásobenie objemu peňažnej zásoby v horizonte 2 rokov. Tento krok je však skôr dobiehaním toho, čo sa v USA už udialo od začiatku krízy. Preto sa kurz jenu voči doláru len vracia na hodnoty, na ktoré sme boli zvyknutí.

Viac v PDF dokumente


Maďarsko sa teší z rekordne nízkej inflácie

Pokles miery inflácie na 2,2 % znamená dosiahnutie 38-rocné minima. Táto hodnota otvára možnosti centrálnej banke na ďalšie zníženie základnej sadzby.

Viac v PDF dokumente

mesacnik-april.JPG

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-april-2013/