Mesačník August 2015

| 31.08.2015

Čínska ekonomika spomaľuje. Čo to znamená?

V ostatných siedmich dňoch sa na finančnom trhu strhla veľká mela. Spúšťačom bolo zverejnenie predstihového ukazovateľa výkonu čínskej ekonomiky PMI firmou Markit v piatok 21. augusta. Ten dosiahol najnižšiu hodnotu za posledných 6 rokov. Táto správa bola pomyselnou poslednou kvapkou - pohár trpezlivosti investorov pretiekol a zo strachu z výrazného spomalenia ekonomického rastu Číny, začali vo veľkom predávať čínske akcie. Z vážnej obavy o dopady spomalenia Číny začali klesať aj akcie amerických a európskych firiem, ktoré na tomto trhu predávajú svoje produkty. Pomalší rast Číny si bude vyžadovať aj menšie nákupy ropy a preto klesla aj cena ropy, čo so sebou stiahlo dolu aj ruský rubeľ. Takýto bol sled udalostí a v médiách sme si užili bombastické titulky. Poďme sa však bližšie pozrieť na jednotlivé popísané väzby a odhadnúť dopad na Slovensko.

Ďalšie autá prinesú vyšší rast

Na Slovensku sa chystá nepochybne najväčšia investícia na zelenej lúke za posledných 7 rokov. Veľkosť investície Jaguar Land Rover podľa Financial Times, ktorý ako prvý zverejnil úmysel automobilky investovať v Nitre je v objeme okolo 1 miliardy libier (cca 1,4 mld EUR). Za predpokladu, že automobilka by vyrábala na maximálnej možnej úrovni kapacít, by malo vzrásť HDP kumulatívne o zhruba 1,2 %.

Švajčiarske hypotéky „po druhé“ a možno nie naposledy

Poľskí hypotekárni dlžníci, ktorí majú svoj dlh vo frankoch, by si mohli výrazne polepšiť. Až 90 % kurzovej straty by 5 mala znášať banka a len zvyšných 10 % dotyčný klient. Podiel „švajčiarskych hypoték“ na celých bankových aktívach je 10,8 % a na poľskom HDP 9,7 %. Silnú reakciu poľského zlotého môže vyvolať konverzia hypoték, keď banky začnú na trhu nakupovať franky. V porovnaní s Maďarskom v období jeho najvyššej zadlženosti cudzo menovými úvermi je objem v Poľsku len zhruba o tretinu vyšší, zatiaľ čo Poľská ekonomika je najmenej štyrikrát väčšia. V Poľsku sa vývoj ohľadom konverzie frankových úverov zdá byť podstatne viac motivovaný politicky. Ak sa situácia zopakuje aj v Poľsku bez silného odporu európskych autorít zvýši sa riziko, že podobný postup uvidíme aj v Rumunsku a Chorvátsku.

Činska ekonomika

Spomalenie čínskeho rastu

V ostatných siedmych dňoch sa na finančnom trhu strhla veľká mela kvôli pádu akcií a cien ropy. Spúšťačom bolo  zverejnenie predstihového ukazovateľa výkonu čínskej ekonomiky PMI. Poďme sa však bližšie pozrieť na jednotlivé popísané väzby. Pokúsime sa nájsť odpoveď na nasledujúce otázky:

Spomaľuje čínska ekonomika?

Stručná odpoveď: Áno, čínska ekonomika spomaľuje, no nieje to nič dramatické a deje sa to už dlhší čas. Ekonomika Číny má za sebou dlhé obdobie silných rastov, ktoré však nie sú stabilné. Od roku 2012 sa postupne znižujú a s tým ako ekonomika dobieha západné úrovne, bude rast prirodzene spomaľovať. Existujú však obavy, že sa  ekonomike vytvorili vážne problémy a čaká sa kedy vyjdú na povrch. Medzi najvážnejšie obavy patrí realitný sektor, v ktorom sa urobilo množstvo investícií, ktoré nemajú reálne uplatnenie (mestské časti či nákupné centrá bez ľudí a pod.) a teda ich splácanie je otázne. Posúdiť veľkosť tohto problému sa necítime dosť kompetentní.

Rast ekonomiky Číny

Čo však vieme povedať je, že krátkodobé mesačné indikátory už dlhšiu dobu ukazujú na spomalenie ekonomiky. Spomalenie Číny bolo citeľné už v prvej časti roka aj keď na výkone Nemecka to nebolo vidieť. Viac znepokojivý je pokles predaja automobilov, ktorý býva predzvesťou celkového spomalenia ekonomiky. Napriek uvedeným náznakom zmeny si však nemyslíme, že ide o niečo dramatické. Aj rast okolo
6% je stále solídny a pokles investičnej aktivity môže Číne v strednodobom horizonte len pomôcť. Vývoj mesačných ukazovateľov indikujúcich vývoj v celkovej ekonomike budeme naďalej pozorne sledovať.

Dovoz a predaj áut z Číny

Juan oslabil o 4%


Čínska centrálna banka 11. augusta zmenila spôsobfixovania čínskej meny renmimbi v prospech väčšej reflexie trhovej úrovne. Tým de facto dovolila väčšie pohyby meny, ktoré viedli k celkovému oslabeniu čínskeho juanu o 4% voči USD. Bol to pomerne odvážny krok inak konzervatívnej centrálnej banky. Čínska mena je v ostatných troch rokoch v podstate naviazaná na americký dolár. Ten však behom
roka viditeľne posilnil voči iným svetovým menám, napríklad voči euru takmer o 19%. Preto čínsky juan posilnil voči košu mien svojich obchodných partnerov o vyše 10%. Oslabenie voči USD o 4% len čiastočne stlmilo toto posilnenie. Aj Medzinárodný menový fond vo svojej správe z júla odporučil Číne väčšiu flexibilitu pri určovaní kurzu svojej meny.

Kurz čínskej meny

Ak áno, ktorá krajina tím bude najviac zasiahnutá?

Čínska ekonomika je druhá a keď zoberieme eurozónu ako jeden „štát“ tak tretia najväčšia ekonomika sveta. Rebríčku zatiaľ jasne dominujú USA, no svoje prvenstvo si udržujú zatiaľ len vďaka veľmi vysokej úrovni HDP na obyvateľa. Čínske HDP na obyvateľa dosahuje len 14% úrovne USA, no v prospech Číny hovorí počet obyvateľov - 1,4 miliardy vs. 310 miliónov. Preto je jasné, že pokiaľ rast Číny bude ďalej
pokračovať (aj keď nižším tempom), tak skôr či neskôr bude práve ona najväčšou ekonomiku sveta.

Podiel dovozu tovarov a sluzieb na HDP

Tretia najväčšia ekonomika sveta má teoreticky veľký potenciál ovplyvňovať hospodárky rast aj v iných častiach sveta. Dopad vnútroštátneho vývoja na iné krajiny je však určený objemom zahraničného obchodu Číny. Všeobecná predstava, že čínska ekonomika je hlavne o montáži zariadení pre západné ekonomiky, je klamlivá. Pravdou je, že ekonomika Číny je najmä o investíciách a spotrebe. Podiel
zahraničného obchodu na HDP je nízky a od roku 2005 stále klesá. Podiel importu na HDP bol v roku 2014 na úrovni 19% HDP a preto aj dopad spomaľujúcej Číny na svetové hospodárstvo nebude taký veľký ako by naznačovala veľkosť ekonomiky.

Najväčší obchodní partneri Číny sú Južná Kórea, Japonsko a USA. Pokiaľ by naozaj došlo k vážnym problémom v Číne a následne k utlmeniu dovozu spotrebných tovarov a nerastných surovín, tak by boli postihnuté spomínané krajiny, no v prípade vyspelých krajín ako Nemecko či USA by nemalo ísť o závažný problém. Z tovarového pohľadu sa do Číny dovážajú prevažne nerastné suroviny ako ropa a
železná ruda.

Podiel jednotlivých krajín sveta na dovoze do Číny

A čo Slovensko?

Slovenský export do Číny tvorí podľa údajov Štatistického úradu SR asi 2% nášho celkového exportu. Z tovarového pohľadu gro exportu tvoria automobily. Ich export do Číny za prvých 5 mesiacov klesol o 20%, no pokles zaznamenali už aj minulý rok. Preto nejde o žiadny náhly pokles v exporte, skôr o dlhší trend. V prípade vážnejších problémov Číny budeme cítiť negatívny vplyv nepriamo cez Nemecko.

Export tovarov a sluzieb do Číny za rok 2014

Je pád čínskych akcií opodstatnený a môže stiahnuť nadol aj iné akciové trhy?

Stručná odpoveď: čínsky akciový index dlhodobo vôbecnekopíruje vývoj čínskej ekonomiky a jeho vývoj teda nehovorí nič o čínskej ekonomike. Preto by nemal mať z racionálnych dôvodov vplyv na ostatné svetové akciové indexy.

Čínsky akciový index Shangai stock index

Čínsky akciový index sa dlhodobo správa veľmi zvláštne a nekopíruje mimoriadne dynamický výkon čínskej ekonomiky. Od roku 2002 po rok 2006 bol index v podstate  na rovnakej úrovni s mierne klesajúcim trendom. Potom začal index raketovo rásť v auguste 2006 a vytvorila sa veľká bublina, ktorá do októbra 2008 spadla. Počas tohto „vianočného stromčeka“ akcie narástli o 260% a následne padli na pôvodnú hodnotu. Od roku 2009 index opäť skôrklesal. Nová bublina sa začala tvoriť v lete 2014 a bolo len otázkou času kedy začne padať. Piatkové zverejnenie predstihového ukazovateľa PMI bolo v podstate len
psychologickým spúšťačom na vypustenie bubliny.

Od roku 2000 čínska ekonomika narástla na 4-násobok svojej reálnej úrovne a nominálne ešte viac. Pokiaľ by spomínaný index kopíroval výkon ekonomiky, tak by za uvedené obdobie mal narásť aspoň o 4-násobok a mali by sme vidieť rastúcu úroveň indexu. Myslíme si, že hlavne čínska ekonomika samotná ako jeden z veľkých spotrebiteľov pre výrobky a služby svetových firiem, má a bude mať vplyv na svetové akciové indexy. Čínsky  akciový index, pokiaľ nebude mať lepší vzťah s ekonomikou Číny, zostane len akýmsi lakmusovým papierikom diania v Číne s náchylnosťou na veľké krátkodobé výkyvy.
Ohrozuje pád čínskych akcií úspory v 2. dôchodkovom pilieri?

Stručná odpoveď: Nie priamo. Čínske akcie nie sú priamo nakúpené v žiadnom dôchodkovom fonde. Indexové fondy, čo sú čisto akciové fondy, obsahujú buď iba európske akcie alebo svetové akcie vyspelých ekonomík (50% USA, európske, atď.). Prepad (a ani rast) čínskeho akciového trhu teda nemá priamy vplyv na výkonnosť týchto fondov. Čo však má vplyv je reakcia cien amerických a európskych akcií firiem na spomaľujúcu čínsku ekonomiku skrz potenciálne spomaľujúci odbyt výrobkov. Tieto podniky však zatiaľ nehovoria o výraznom spomalení odbytu svojich výrobkov v Číne. Na cenu týchto akcií pozitívne vyplýva najmä pokračujúci silný rast v USA.

Ďalšie autá prinesú vyšší rast

Na Slovensku sa chystá nepochybne najväčšia investícia nazelenej lúke za posledných 7 rokov. Cieľom je opäť automobilový priemysel, ktorý je už teraz najväčším odvetvím našej ekonomiky s priamym a nepriamym dopadom na zhruba 200 tisíc pracovných miest. Veľká kopa pýta viac a paradoxne vysoká koncentrácia tohto priemyslu je jedným z hlavných oficiálnych dôvodov príchodu Jaguar Land Rover.
Konkrétností ohľadom investície nie je veľa, avšak prvý odhad vplyvu na ekonomiku sa aj z kusých informácií urobiť dá. Veľkosť investície je podľa Financial Times, ktorý ako prvý zverejnil úmysel automobilky investovať v Nitre, okolo 1 miliardy libier (cca 1,4 mld EUR). Je to suma, ktorú tu napríklad za posledných 5 rokov preinvestoval VW, ale je to dvojnásobok toho, čo na začiatku investovali KIA alebo PSA.
Vzhľadom na to, že podstatná časť tejto investície bude pravdepodobne dovezená (stroje), vplyv na HDP počas investičnej fázy nebude až tak značný. Predpokladáme, že rast HDP by v najbližších troch rokoch mal byť vďaka samotnej výstavbe závodu zvýšený kumulatívne zhruba 0,6 p.b.

Počet aut vyrobených v SR

Zaujímavejší by mal byť vplyv samotnej produkcie. Za predpokladu, že automobilka by vyrábala na maximálnej možnej úrovni kapacít, HDP by malo vzrásť kumulatívne o zhruba 1,2 %. Tento efekt by sa však mal do ekonomiky dostávať postupne keďže neočakávame, že výrobné kapacity budú vyťažené na maximum hneď v úvodných rokoch chodu automobilky. Veľkosť samotnej produkcie zostáva otázna aj vzhľadom na orientáciu automobilky na luxusný segment. Bratislavská automobilka priamo vyrába dva luxusné modely plus karosérie na tretí a počty sa zďaleka neblížia k číslu 300 tisíc. Taktiež objemy predaja Jaguar Land Rover z minulého roka ukazujú, že na maximálne vyťaženie závodu v Nitre by predaje museli vzrásť o viac ako 60 %. Dá sa preto očakávať, že v nitrianskom závode by sa mohli vyrábať aj modely menšieho a lacnejšieho charakteru.

Priame efekty zo samotnej automobilky však nebudú jediným plusom. K dynamike rastu slovenskej ekonomiky prispejú aj subdodávatelia. Platí, že jedno pracovné miesto v automobilke na seba doteraz naviazalo ďalšie tri pracovné miesta u dodávateľov. Podľa informácií, ktoré automobilka poskytla, ale aj na základe predpokladanej kapacity závodu, bude maximálny počet zamestnancov zhruba 3000. Ak si aj povieme, že veľkosť multiplikátoru klesne z 3 nových pracovných miest na 1-2 miesta, stále je tu priestor na vytvorenie ďalších 3 až 6 tisíc pracovných miest. Rovnako mzdy, ktoré sú už teraz medzi priemyselnými odvetviami tretie najvyššie (rok 2014 – 1138 EUR ), by si mali minimálne udržať priemerné tempo rastu 6 % z posledných piatich rokov. Preto by aj efekt na rast HDP mal byť rádovo vyšší ako sú odhadnuté priame efekty.

Už teraz je však viac-menej jasné, že samotná automobilka nás v zmysle veľkosti rastu HDP nevráti do predkrízových časov na úroveň okolo 6%. Avšak šanca dosiahnuť v budúcich rokoch 4 %-ný reálny rast ekonomiky je relatívne vysoká.

Rast ekonomiky po príchode novej automobilky

Švajčiarske hypotéky „po druhé“ a možno nie naposledy

Možnosť uľaviť poľským občanom zasiahnutým prudkýmposilnením švajčiarskeho franku zo začiatku tohto roka sa  v Poľsku stala obľúbená predvolebná téma. Opozícia predložila na účet bánk ešte štedrejší návrh ako koaličné strany a hypotekárni dlžníci, ktorí majú svoj dlh vo frankoch, by si mohli polepšiť ešte výraznejšie. Ak majú svoj úver vo výške 80 a viac percent hodnoty nehnuteľnosti, ktorá je veľká maximálne 100 m2 v prípade bytu a 150 m2 v prípade domu, tak 90 % kurzovej straty bude znášať banka a len zvyšných desať dotyčný klient. Zvyšná istina bude úročená kľúčovou sadzbou Poľskej centrálnej banky (aktuálne 1,5 %). Podľa Národnej banky Poľska (NBP) je podiel „švajčiarskych hypoték“ na celých bankových aktívach 10,8 % a na poľskom HDP 9,7 %. Podľa nového návrhu by sa konverzia mala týkať 50 % z dotknutých domácností. Náklady pre bankový sektor sú podľa posledného odhadu NBP vo výške 22 mld. poľských zlotých (v prepočte cca. 5 mdl. EUR). Nový návrh však musí najprv prejsť cez senát, kde má väčšinu súčasná vládna strana, ktorá je proti novému návrhu. Napriek tomu by celá záležitosť mala prejsť k prezidentovi, ktorý zastáva ešte vyššie úľavy pre dlžníkov. Prvé následky v podobe negatívnych reakcií na trhu na seba nenechali dlho čakať. Trhová kapitalizácia (Hodnota akcií) bánk sa dostala pod tlak a začala klesať.

Ešte väčšiu reakciu môže vyvolať samotná konverzia keď banky začnú na trhu nakupovať franky. Národná banka už vopred ohlásila, že svoje menové rezervy na účely tejto konverzie neplánuje použiť. Bez jej pomoci môžeme na trhu uvidieť veľký tlak na oslabenie zlotého.

Objem úverov v CHF

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa opakuje situácia, ktorú sme nedávno mali možnosť vidieť v Maďarsku. Nie je tomu však úplne tak. V porovnaní s Maďarskom v období jeho navyššej zadlženosti cudzomenovými úvermi je objem v Poľsku len zhruba o tretinu vyšší, zatiaľ čo Poľská ekonomika je najmenej 4 krát väčšia. V prípade Maďarska boli viditeľné náznaky systematicky nadmerného zaťaženia
úvermi, ktoré ekonomiku ťahalo nadol. Navyše cenové podmienky (úroky) úverov vo švajčiarskych frankoch boli výrazne priaznivejšie pre veriteľov. Naopak v Poľsku sa nižšie švajčiarske úročenie prejavilo aj na úveroch, ktoré mali poľskí dlžníci. Preto sa dá politický zásah v Maďarsku vnímať aspoň ako čiastočne oprávnený. No v Poľsku sa vývoj ohľadom konverzie frankových úverov zdá byť podstatne viac
politicky motivovaný, čo je umocnené aj predvolebným bojom. Navyše prípad Maďarska ukázal, že odpor zo strany európskych inštitúcii nebol až tak silný, aby Maďarsko nebolo nasledovaniahodné. Ak sa situácia zopakuje aj v Poľsku, zvýši sa riziko, že podobný postup uvidíme aj v Rumunsku a Chorvátsku.

Nominálne HDP

 

uroky_august_2015.jpg

Upozornenie:

Súbor informácií obsiahnutý v tomto dokumente (ďalej len "Informácie") nie je návrhom, verejným návrhom na  uzatvorenie zmluvy, časťou zmluvy, pokynom, marketingovým oznámením, investičným poradenstvom, investičným odporúčaním, vyhlásením verejnej obchodnej súťaže, verejným prísľubom, verejnou ponukou alebo výzvou na  upísanie cenného papiera v zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov platných na území Slovenskej republiky. Tieto Informácie majú výhradne informatívny charakter a nenahrádzajú nevyhnutnú odbornú starostlivosť v  oblasti poskytovania investičných služieb. Tatra banka, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, IČO: 00 686 930, zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 71/B (ďalej len „Tatra banka, a.s.") pri spracovaní Informácií postupovala s maximálnou starostlivosťou, a to najmä pri výbere Informácií z verejne dostupných zdrojov, ktoré použila pri spracovaní Informácií. Tatra banka, a.s. nezodpovedá za úplnosť a presnosť poskytovaných Informácií, ani za ich nesprávne použitie a aplikáciu. Použitím Informácií uvedených v tomto dokumente nevzniká právo na  náhradu prípadnej škody alebo jej časti. Vyjadrenia a stanoviská prezentované v rámci Informácií sa nemusia zhodovať s vyjadreniami a  stanoviskami Tatra banky, a.s. ani iných subjektov. V prípade, ak sú medzi Informáciami uvedené aj údaje o výkonnosti akéhokoľvek finančného nástroja, či už v minulosti alebo ako odhad do budúcnosti, potom Tatra banka, a.s. upozorňuje na skutočnosť, že sa nejedná o spoľahlivý ukazovateľ o výkonnosti v budúcnosti. Obsah tohto dokumentu nebol skontrolovaný žiadnym orgánom dohľadu. Klientom sa odporúča postupovať s  primeraným uvážením vo vzťahu k Informáciám uvedeným v tomto dokumente a  v prípade akýchkoľvek pochybností vo vzťahu k Informáciám uvedeným v  tomto dokumente, odporúčame klientom aby sa poradili s príslušnými odborníkmi. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v  budúcnosti sa môže zmeniť. Sprístupnenie Informácií obsiahnutých v tomto dokumente sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tatra banka, a.s. ani ďalšie subjekty, ktorých produkty a služby môžu byť spomenuté v  rámci Informácií, nezodpovedajú za možnosť použitia týchto produktov a  služieb mimo územia Slovenskej republiky a taktiež nezodpovedajú za to, či použitie týchto Informácií je v súlade so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi iných krajín. Akékoľvek preberanie Informácií uvedených v tomto dokumente je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu Tatra banky, a.s. len v rozsahu zákonnej licencie v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a  právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

Stiahnite si vydanie celého mesačníka, August 2015 [PDF, 248 kB]

Kontakty:
robert_prega@tatrabanka.sk
juraj_valachy@tatrabanka.sk
boris_fojtik@tatrabanka.sk

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-august-2015/