Mesačník: December 2012

| 08.01.2013

ECB sa podarilo načas stabilizovať finančné trhy

ECB požičaním vyše 1 bilióna EUR komerčným bankám a vyhlásením, že bude neobmedzene nakupovať dlhopisy problémových krajín sa podarilo stabilizovať trhy. Tri základné problémy, t.j. nekonkurencieschopnosť niektorých ekonomík, veľké vládne dlhy a deficitné hospodárenie vlád je však podstatne ťažie vyriešiť. Veľa práce sa už urobilo, no veľa jej pred jednotlivými krajinami stále zostáva. Zaváhanie, či poľavenie si už dovoliť nemôžu.

Rok 2013 bude pre USA zlomovým

Novozvolený prezident Obama začal okamžite po nástupe do úradu riešiť tzv. fiškálny útes. V posledných dňoch roku 2012 sa vďaka ústupkom z jednej aj druhej strany politických táborov podarilo dosahovať kompromis v oblasti rastu daňových sadzieb, no ďalšie dohadovania v oblasti výdavkoch ich ešte čakajú. V každom prípade, súčasná úroveň deficitu a dlhu je vysoká a bude treba ho začať razantne znižovať, keďže volebný rok 2012 sa takmer celý premrhal.

Slovensko v roku 2013

Od roku 2010 je každým ďalším rokom rast hospodárstva pomalší a s vysokou pravdepodobnosťou tomu tak bude aj v roku 2013. Čaká nás významná fiškálna konsolidácia, domácnosti sú pod tlakom stagnácie reálnych miezd a rastúcej nezamestnanosti a naši hlavní obchodní partneri hlásia spomalenie rastu. Z mixu takto nepriaznivých predpokladov očakávame, že slovenská ekonomika by mohla v roku 2013 zvýšiť svoj rast o 0,9 %.

Čo možno čakať od centrálnych bánk?

Centrálne banky začali počas krízy používať netradičné nástroje na podporu fungovania finančných trhov a obnovu ekonomického rastu. Používali na to rôzne nástroje s rôznou mierou potenciálneho inflačného rizika.

„Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough."
Mario Draghi, Prezident Európskej centrálnej banky, 26 júla 2012 

Veta, ktorá najvýznamnejšie zmenila dianie v eurozóne v roku 2012. Touto vetou prezident ECB naznačil, že sa pripravuje program nelimitovaných nákupov štátnych dlhopisov, ktorý bol predtým radikálne odmietaný nemeckými zástupcami. Aj napriek ich výslovnému nesúhlasu, sa pravidlá programu schválili a v septembri boli predstavené detaily. Na základe tohto programu výrazne poklesli výnosy štátnych dlhopisov problémových krajín a hrozba rozpadu eurozóny sa nateraz výrazne znížila.

Stiahnite si vydanie celého mesačníka, december 2012 [PDF, 254 kB] 

S úctou
analytický tím Tatra banka Research

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-december-2012/