Mesačník Február 2013

| 01.03.2013

Dostupnosť bývania na vzostupe
Dostupnosť bývania je chápaná ako kombinácia ceny nehnuteľnosti, príjmu domácnosti a výšky nákladov na hypotekárny úver. Vďaka viac ako 4- ročnému rastu indexu dostupnosti
bývania je súčasná hodnota 26 % nad dlhodobým priemerom a o viac ako 70 % vyššia oproti najnižšej dostupnosti v 3. štvrťroku 2008. Je teda možné hovoriť o vhodnom období pre kúpu nehnuteľností.

Viac v PDF dokumente


Nezamestnanosť pribrzdí rast cien nehnuteľností
Cyklická pozícia ekonomiky vyjadrená prostredníctvom nezamestnanosti je veľmi dôležitý faktor vývoja cien nehnuteľností. V súčasnej situácii, keď je vysoká nezamestnanosť na Slovensku dennodennou
témou, bude negatívny vplyv tohto faktora na ceny nehnuteľnosti brzdou rozletu cien nehnuteľností.

Viac v PDF dokumente

Ekonomika Slovenska cíti recesiu eurozóny
V závere roku 2012 Slovensko spomalilo svoj medziročný rast až na 0,7 %, no v porovnaní s inými štátmi sme dopadli ešte celkom dobre. Predstihové indikátory naznačujú, že by sa situácia mohla pomaličky zlepšovať. Spolu so slovenskou ekonomikou sa spomaľuje aj inflácia.

Viac v PDF dokumente

Talianske voľby nič nerozhodli
Predčasné voľby v Taliansku mali priniesť odpoveď na otázku, či sa krajina bude ďalej uberať reformným smerom, no bohužiaľ ju nepriniesli. V dolnej komore parlamentu získala tesnú väčšinu
stredoľavá koalícia, u ktorej je silný predpoklad, že bude pokračovať v reformách. No v hornej komore parlamentu väčšinu nezískala žiadna strana, a preto je potrebné na jej ovládnutie vytvoriť
koalíciu viacerých strán. Je jasné, že situácia bude ešte dlho napätá, čo komplikuje krehké oživenie v západnej Európe.

Viac v PDF dokumente

Stiahnite si vydanie celého mesačníka, február 2013 [ [PDF, 231 kB]


graf.jpg

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-februar-2013/