Mesačník Február 2013

| 01.03.2013

Dostupnosť bývania na vzostupe
Dostupnosť bývania je chápaná ako kombinácia ceny nehnuteľnosti, príjmu domácnosti a výšky nákladov na hypotekárny úver. Vďaka viac ako 4- ročnému rastu indexu dostupnosti
bývania je súčasná hodnota 26 % nad dlhodobým priemerom a o viac ako 70 % vyššia oproti najnižšej dostupnosti v 3. štvrťroku 2008. Je teda možné hovoriť o vhodnom období pre kúpu nehnuteľností.

Nezamestnanosť pribrzdí rast cien nehnuteľností
Cyklická pozícia ekonomiky vyjadrená prostredníctvom nezamestnanosti je veľmi dôležitý faktor vývoja cien nehnuteľností. V súčasnej situácii, keď je vysoká nezamestnanosť na Slovensku dennodennou
témou, bude negatívny vplyv tohto faktora na ceny nehnuteľnosti brzdou rozletu cien nehnuteľností.

Ekonomika Slovenska cíti recesiu eurozóny
V závere roku 2012 Slovensko spomalilo svoj medziročný rast až na 0,7 %, no v porovnaní s inými štátmi sme dopadli ešte celkom dobre. Predstihové indikátory naznačujú, že by sa situácia mohla pomaličky zlepšovať. Spolu so slovenskou ekonomikou sa spomaľuje aj inflácia.

Talianske voľby nič nerozhodli
Predčasné voľby v Taliansku mali priniesť odpoveď na otázku, či sa krajina bude ďalej uberať reformným smerom, no bohužiaľ ju nepriniesli. V dolnej komore parlamentu získala tesnú väčšinu
stredoľavá koalícia, u ktorej je silný predpoklad, že bude pokračovať v reformách. No v hornej komore parlamentu väčšinu nezískala žiadna strana, a preto je potrebné na jej ovládnutie vytvoriť
koalíciu viacerých strán. Je jasné, že situácia bude ešte dlho napätá, čo komplikuje krehké oživenie v západnej Európe.

graf.jpg

Podobné správy

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky
Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo

Inovatívne bankovníctvo
Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy

Ekonomické analýzy
Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie

Nákupy a bývanie
www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-februar-2013/