Mesačník Marec 2018

| 04.04.2018

Čo nám môže napovedať vývoj v Čechách na trhu práce?

Vo viacerých oblastiach je vývoj v Čechách predstihovým indikátorom toho, čo sa s odstupom roka udeje na Slovensku. Keďže vývoj na trhu práce je na Slovensku už dlhšiu dobu veľmi napätý, pozreli sme sa, či vývoj na trhu práce v Čechách nám môže pomôcť pri predikcií vývoja na Slovensku. Našli sme veľa spoločných znakov, podľa ktorých je vývoj na Slovensku opozdený približne o rok a pol za vývojom v Čechách. V Čechách je miera zamestnanosti veľmi vysoká, čo znamená, že z práceschopnej populácie pracuje z medzinárodného porovnania nadpriemerne veľa ľudí. Zároveň aj počet voľných pracovných miest je tam nadpriemerne vysoký. Preto rast miezd, vyplývajúci z nedostatku ľudí, je, rovnako, nadpriemerne vysoký (okolo 8% ročne). Na Slovensku sme ešte nedosiahli také napätie trhu práce, a preto v blízkej dobe ešte nemožno očakávať tempá rastu miezd ako v Čechách.

Clami na americký obchodný deficit

Jednostranné uvalenie 25 % a 10 % dovozných cieľ na oceľ, resp. hliník, ktoré nebolo konzultované ani s tými najbližšími obchodnými partnermi, spôsobilo politický a ekonomický rozruch. Hlavným motívom na zavádzanie ciel je, okrem Trumpom obľúbeného politického marketingu v podobe zastrašovania obchodných partnerov a ukazovania sily do vnútra krajiny, najmä záporné saldo obchodnej bilancie. Vysoký obchodný deficit a potrebu jeho redukcie považuje časť súčasnej vlády za dostatočne veľký dôvod na to, aby si zdôvodnili politiku jednostranného zvyšovania ciel. Pocit oprávnenosti týchto krokov môže Trumpovej administratíve dávať postavenie USA v rebríčku krajín zaťažujúcich importy rôznymi clami a bariérami. USA sú v tomto smere jednou z najliberálnejších krajín. Zavedenie cieľ na hliník a oceľ môže mať na individuálnej úrovni daných produktov alebo niektorých firiem významné dopady. No na úrovni Európy ako celku budú dopady zavedenia týchto ciel zanedbateľné. Výrazne horšie dopady by malo clo na automobily. Vzhľadom na širokú diverzifikáciu produkcie dopravných prostriedkov by sa efekt takéhoto cla dotkol viacerých krajín v EÚ a jednou zo zasiahnutých by bolo aj Slovensko.

Kontakty:
robert_prega@tatrabanka.sk, juraj_valachy@tatrabanka.sk, boris_fojtik@tatrabanka.sk, tibor_lorincz@tatrabanka.sk

Stiahnite si vydanie celého mesačníka, Marec 2018 [PDF, 144 kB]

www.tatrabanka.sk | Dialog: *1100 | Tatra banka a.s.
https://www.tatrabanka.sk/sk/blog/ekonomicke-analyzy/mesacnik-marec-2018/